Informācija pētniekiem un studentiem, kas vēlas veikt pētījumu Valsts probācijas dienestā

Pētniecībai ir būtiska loma efektīvas kriminālsodu izpildes politikas un prakses veidošanā un attīstīšanā. Tāpēc Valsts probācijas dienests (turpmāk – dienests) ir ieinteresēts sadarboties ar pētniekiem, tai skaitā studentiem, sniedzot atbalstu tām pētījuma iniciatīvām, kas vērstas uz dienestam aktuālu tēmu izpēti.

 pētīt? /Kādas pētījuma tēmas ir dienestam aktuālas?

Sadarbojoties Tieslietu ministrijai, Valsts probācijas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei ir panākta vienošanās par pētījuma tēmām, kas ir iestādēm aktuālas. Tēmas ir apkopotas pētījuma tēmu sarakstā, kas reizi gadā tiek pārskatīts un papildināts.

Pētījumu tēmu uzskaitījums (saraksts) nav izsmeļošs un pētniekiem ir iespēja sašaurināt vai paplašināt atsevišķus tēmu aspektus vai piedāvāt savu pētījuma tēmu.

Kā pieteikt savu pētījuma projektu? /Kā pieteikties pētījuma veikšanai dienestā?

Ja pētnieciskais projekts ir skolēna zinātniski pētnieciskais darbs vai augstskolas studenta kursa darbs:

1.     Aizpildiet zemāk piedāvāto pētījuma pieteikuma formu un nosūtiet to uz dienesta Mācību un pētījumu nodaļas e-pastu: macibu@vpd.gov.lv

2.     Dienests izvērtēs jūsu pētījuma iniciatīvu un 10 darba dienu laikā sniegs jums atbildi par pieņemto lēmumu, atbalsta sniegšanas kārtību, atbalsta veidu un atbalsta apjomu.

3.     Ja Jūsu pētījuma iniciatīva tiks atbalstīta, Jūs tiksiet aicināti parakstīt apliecinājumu un vienošanos par pētnieciskā darba izstrādāšanu. Pēc dokumentu parakstīšanas pētījuma īstenošana varēs sākties.

Ja pētnieciskais projekts ir bakalaura, maģistra, promocijas darbs vai kāda cita pētījuma iniciatīva, kas nav skolēna zinātniski pētnieciskais darbs vai augstskolas studenta kursa darbs:

1.     Aizpildiet zemāk piedāvāto pētījuma pieteikuma formu un nosūtiet to uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas juriskonsultes Lauras Šileikistes e-pastu: laura.sileikiste@tm.gov.lv

2.     Jūsu pētījumu pieteikumus tiks izvērtēts Tieslietu ministrijas vadītajā darba grupā ar pētniecību saistīto jautājumu koordinēšanu Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Jūs tiksiet aicināti uz darba grupas sanāksmi.

3.     Ja Jūsu pētījuma iniciatīva tiks atbalstīta, Jūs tiksiet aicināti uz dienestu parakstīt apliecinājumu un vienošanos par pētnieciskā darba izstrādāšanu. Pēc dokumentu parakstīšanas pētījuma īstenošana varēs sākties.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā (par iespējām  veikt pētījumu dienestā) lūdzu vērsties Mācību un pētījumu nodaļā: tālr. 67244850,e-pasts: macibu@vpd.gov.lv