Brīvprātīgie izlīguma procesa starpnieki ir sertificēti brīvprātīgā darba veicēji, kuri ir apguvuši izlīguma procesa sarunu vadīšanu starp cietušo un likumpārkāpēju.

Izlīguma process – starpnieka vadīts brīvprātīgs dialogs starp cietušo un likumpārkāpēju, lai runātu par notikušo, tā sekām un kopīgi meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu.

Brīvprātīgie starpnieki izlīguma procesā līdzdarbojas noziegumu mazināšanā un  prevencijā, jo ikviens noziedzīgs nodarījums nav tikai nodarījums pret konkrētu cilvēku, bet tas ietekmē arī sabiedrību kopumā.  

Brīvprātīgo izlīgumu starpnieku mācības tiek organizētas saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.346 “Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai”