Statuss:
Noslēdzies
Cilvēki sarunājas birojā

Projekta mērķis:

pieredzes un zināšanu apmaiņa starp valsts pārvaldes iestādēm, kā arī sadarbības veicināšana starp projektā iesaistītajām institūcijām no Somijas, Norvēģijas un Latvijas. Vizīšu laikā tiks aplūkotas vairākas tēmas par probācijas un mediācijas darbu.

Projekta īstenošanas periods:

Projekts ilgst 12 mēnešus, aktivitātes ir jāisteno 6 mēnešu periodā. Projekta īstenošanas noslēgšana plānota 2023.gada beigās.

Vadošais partneris: Valsts probācijas dienests

Projekta partneri:

  • Norvēģijas korekcijas dienests, Norvēģija (Kriminalomsorgen);
  • Somijas veselības un labklājības institūts, Somija (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos);
  • Somijas cietumu un probācijas dienests, Somija (Rikosseuraamuslaitos).

Projektu konkurss:

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts pārvalde".

Projekta sagaidāmie rezultāti:

Projekta ietvaros 8 VPD speciālisti apmeklēs partnerorganizāciju iestādes, iepazīsies ar viņu programmām, metodēm un instrumentiem, ko ārvalstu kolēģi piemēro darbā ar bērniem un jauniešiem. Labās prakses pārņemšana veicinās VPD funkcijas "probācijas novērošana" efektivitāti.

Projekta kopējais budžets sastāda 17 922 EUR. Maksimālais programmas nodrošinātais finansējums ir 60%, projekta iesniedzējam jāiegulda savs līdzfinansējums ne mazāk kā 40% apmērā.

Aicinam sekot projekta aktualitātēm Valsts probācijas dienesta Facebook kontā.