Statuss:
Īstenošanā
ESF
e-lieta logotips

2posms

Projekta nosaukums 

Investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms"

Mērķis

Esošo E-lietas platformas koplietošanas risinājumu pilnveidošana un jaunu e-lietas platformas koplietošanas risinājumu izstrāde. Pilnveidojumu ietvaros tiks pilnveidota standartizēta pieeja datu apmaiņai starp tajā iekļautajām informācijas sistēmām, nodrošināti papildus tehniskie risinājumi, lai standartizētu un atvieglotu institūciju darbu ar E-lietu, kā arī pilnveidots un paplašināts sabiedrībai pieejamo elektronisko pakalpojumu klāsts

Sasniedzamie rezultāti

Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide

Projekta aktivitātes

 • Datu apmaiņas ar E-lietas platformu un PLUS uzlabojumi – pilnveidoti esošie un ieviesti jauni biznesa atbalsta procesi;.
 • Jaunu integrāciju ar ārējām informācijas sistēmām (IS) izstrāde un pilnveide;
 • PLUS un datu apmaiņas ar E-lietas platformas saistīto funkcionalitāti pilnveide/izstrāde;
 • Lietotne probācijas klientiem operatīvai un efektīvākai informācijas apritei;
 • AVR integrēšana PLUS VPD Sadarbības partnera biznesu procesu digitalizācijai;
 • Klātienes kontroles modulis caurspīdīgai klientu apsekošanas nodrošināšanai;
 • PLUS ātrdarbības uzlabošana, nodrošinot datņu saglabāšanu ārpus datu bāzes un uzlabojot risinājumus, kuri šobrīd rada lēndarbības problēmas;
 • PLUS drošības uzlabošana, ieviešot automatizētus piegāžu testus.

Finanšu instruments 

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziens "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija"

Investīcijas projekta iesniedzējs/Finansējuma saņēmējs/ Investīciju projekta īstenotājs:

 • Tiesu administrācija

Projekta partneri:

 • Valsts probācijas dienests
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde
 • Juridiskās palīdzības administrācija
 • Latvijas Republikas prokuratūra

Investīciju projekta saturiskā saistība ar īstenotiem projektiem:

Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana,  Nr.2.2.1.1/17/I/011 (04.2018. – 11.2021.)

  Valsts probācijas dienesta finansējums 

  681 346 EUR

  Projekts īstenošana

  2023. gada augusts – 2026. gada maijs