Statuss:
Noslēdzies

 

2018. gada aprīlī  Valsts probācijas dienests ir uzsācis īstenot Eiropas Reģionālas attīstības fonda  Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība“ projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/011 “Probācijas klientu  uzskaites sistēmas pilnveidošana”.

Projekta mērķis ir nodrošināt Probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) darbību E-lietas programmas kontekstā attiecībā uz Valsts probācijas dienesta iesaisti kriminālprocesa virzībā un soda izpildē, samazinot dokumentu plūsmas laiku un uzlabojot Valsts probācijas dienesta efektivitāti ar elektronisko risinājumu palīdzību.

Projekta realizēšanas mērķi ir PLUS pilnveide E-lietas programmas kontekstā, risinot dokumentu plūsmas elektronizācijas problēmas ar starp procesā iesaistītajām iestādēm un nodrošinot elektroniskos pakalpojumus probācijas klientiem.

Projektā plānotās darbības:

  • PLUS pilnveidojumu izstrādes tehniskās spefikācijas sagatavošana un izstrādes iepirkuma organizēšana;
  • PLUS programmatūras pilnveidojumu izstrāde un  integrācija ar E lietas platformu;
  • PLUS pilnveidojumu izstrādes kvalitātes kontrole;
  • Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits;
  • VPD darbinieku kā PLUS lietotāju apmācības;
  • projekta informatīvie un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

 

Projekta plānotie rezultāti: izstrādāti un produkcijas vidē ieviesti PLUS pilnveidojumi, produkcijas vidē ieviesta PLUS integrācija ar E-lietas koplietošanas komponentēm, izstrādātas un produkcijas vidē ieviestas datu apmaiņas saskarnes ar sadarbības partneru IS,  PLUS pilnveidojumu kvalitātes kontroles novērtējums, sistēmas lietotāji apmācīti darbam ar PLUS pilnveidojumiem.

Projekta sadarbības partneri: Tiesu administrācija, LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde, LR Prokuratūra,  LR Izglītības un zinātnes ministrija, LR Labklājības ministrijas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Rīgas pilsētas pašvaldība.  

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 

Kopējais projekta finansējums ir  423 000,00 EUR, tai skaitā  359 550,00 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un  63 450,00 EUR valsts budžeta finansējums.

Projekts tiks īstenots 33 mēnešu laikā, projekta īstenošanas noslēgšana plānota 2021.gada janvārī.

Projekta aktualitātes un jaunumi: