Valsts probācijas dienesta kompetence paredz:

  • veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām;
  • pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; 
  • nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi;
  • nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;
  • sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;
  • organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi;
  • organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi;
  • organizēt un vadīt izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem.