Valsts probācijas dienesta centrālā aparāta nodaļu kontaktinformācija

 

Adrese:

Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019

Tālrunis:

67021138

Fakss:

67021139

E-pasts:

pasts[at]vpd.gov.lv

  • Lūdzu, izvēlieties Valsts probācijas centrālā aparāta nodaļu no saraksta pa kreisi, lai apskatītu tās atrašanas vietas adresi, kontakttālruņa numuru, e-pastu un darba laiku, kā arī darbinieku/ierēdņu kontaktinformāciju.

 

  • Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: pasts[at]vpd.gov.lv

  • Saziņai ar Valsts probācijas dienesta datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS[at]vpd.gov.lv. Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par noteiktas personas fizisko datu apstrādi Valsts probācijas dienestā, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu pasts[at]vpd.gov.lv