Valsts probācijas dienesta teritoriālo struktūrvienību darbības teritorijas atbilstoši vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālajam iedalījumam

Nr. Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība Administratīvi teritoriālā vienība
1. Rīgas Rietumu reģiona teritoriālā struktūrvienība  
1.1. Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 1., 2. un 3. nodaļa (tai skaitā nodrošina kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšanu jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem) 1. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas Zemgales priekšpilsēta un Kurzemes rajons;
2. Babītes novada Babītes pagasts;
3. Mārupes novads
1.2. Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 4. un 5. nodaļa (nodrošina darbu ar bērniem un jauniešiem, izņemot kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšanu jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem) Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas Zemgales, Vidzemes un Latgales priekšpilsēta un Kurzemes, Centra un Ziemeļu rajons.
1.3. Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Olaines nodaļa 1. Ķekavas novads
2. Olaines novads
1.4. Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļa 1. Jūrmalas pilsēta
2. Babītes novada Salas pagasts
2. Rīgas Austrumu reģiona teritoriālā struktūrvienība  
2.1. Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 1., 2., 3., 4., 5. un 6. nodaļa (tai skaitā nodrošina kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšanu jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem) Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas Centra un Ziemeļu rajons, Vidzemes un Latgales priekšpilsēta
2.2. Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 7. nodaļa 1. Inčukalna novads
2. Krimuldas novads
3. Mālpils novads
4. Sējas novads
5. Siguldas novads
6. Saulkrastu novads
2.3. Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Salaspils nodaļa 1. Ādažu novads
2. Baldones novads
3. Carnikavas novads
4. Garkalnes novads
5. Ropažu novads
6. Salaspils novads
7. Stopiņu novads
3. Latgales reģiona teritoriālā struktūrvienība  
3.1. Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 1.un 2. nodaļa 1. Daugavpils pilsēta
2. Daugavpils novads
3. Ilūkstes novads
3.2. Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Krāslavas nodaļa 1. Dagdas novads
2. Krāslavas novads
3.3. Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļa 1. Aglonas novads
2. Līvānu novads
3. Preiļu novads
4. Riebiņu novads
5. Vārkavas novads
3.4. Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Rēzeknes nodaļa 1. Rēzeknes pilsēta
2. Rēzeknes novads
3. Viļānu novads
3.5. Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Balvu nodaļa 1. Baltinavas novads
2. Balvu novads
3. Rugāju novads
4. Viļakas novads
3.6. Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļa 1. Ciblas novads
2. Kārsavas novads
3. Ludzas novads
4. Zilupes novads
4. Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienība  
4.1. Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 1. un 2. nodaļa 1. Jelgavas pilsēta
2. Jelgavas novads
3. Ozolnieku novads
4. Auces novads
5. Dobeles novads
6. Tērvetes novads
4.2. Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļa 1. Ikšķiles novads
2. Ķeguma novads
3. Lielvārdes novads
4. Ogres novads
4.3. Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Bauskas nodaļa 1. Bauskas novads
2. Iecavas novads
3. Rundāles novads
4. Vecumnieku novads
4.4. Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļa 1. Aizkraukles novads
2. Jaunjelgavas novads
3. Kokneses novads
4. Neretas novads
5. Pļaviņu novads
6. Skrīveru novads
4.5. Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Tukuma nodaļa 1. Engures novads
2. Jaunpils novads
3. Kandavas novads
4. Tukuma novads
4.6. Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jēkabpils 1.un 2. nodaļa 1. Jēkabpils pilsēta
2. Aknīstes novads
3. Jēkabpils novads
4. Krustpils novads
5. Salas novads
6. Viesītes novads
5. Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība  
5.1. Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļa 1. Cesvaines novads
2. Ērgļu novads
3. Lubānas novads
4. Madonas novads
5.Varakļānu novads
5.2. Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļa 1. Alūksnes novads
2. Apes novads
3. Gulbenes novads
5.3. Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valkas nodaļa 1. Smiltenes novads
2. Strenču novads
3. Valkas novads
5.4. Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Limbažu nodaļa 1. Alojas novads
2. Limbažu novads
3. Salacgrīvas novads
5.5. Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Cēsu nodaļa 1. Amatas novads
2. Cēsu novads
3. Jaunpiebalgas novads
4. Līgatnes novads
5. Pārgaujas novads
6. Priekuļu novads
7. Raunas novads
8. Vecpiebalgas novads
5.6. Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valmieras nodaļa 1. Valmieras pilsēta 
2. Beverīnas novads
3. Burtnieku novads
4. Kocēnu novads
5. Mazsalacas novads
6. Naukšēnu novads
7. Rūjienas novads
6. Kurzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība  
6.1. Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Liepājas 1. un 2. nodaļa 1. Liepājas pilsēta
2. Aizputes novads
3. Durbes novads
4. Grobiņas novads
5. Nīcas novads
6. Pāvilostas novads
7. Priekules novads
8. Rucavas novads
9. Vaiņodes novads
6.2. Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Saldus nodaļa 1. Brocēnu novads
2. Saldus novads
6.3. Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Kuldīgas nodaļa 1. Alsungas novads
2. Kuldīgas novads
3. Skrundas novads
6.4. Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Ventspils nodaļa 1. Ventspils pilsēta
2. Ventspils novads
6.5. Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Talsu nodaļa 1. Dundagas novads
2. Mērsraga novads
3. Rojas novads
4. Talsu novads

Informācija aktualizēta 01.07.2019.