Brīvprātīgais darbs

BRĪVPRĀTĪGI PAR DROŠĀKU SABIEDRĪBU

Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā. Tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā.

Ja esi aktīvs, sociāli atbildīgs un vēlies piedalīties likumpārkāpumu novēršanā, aicinām Tevi pieteikties darbam ar notiesātajām personām!

Brīvprātīgā darbu iespējams veikt gan ieslodzījuma vietās, gan ārpus ieslodzījuma. Iesaistoties brīvprātīgo darbā ar likumpārkāpējiem, Tu sekmēsi sabiedrības drošību.

 

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS IESLODZĪJUMA VIETĀ  

Brīvprātīgie sadarbībā ar ieslodzījuma vietu personālu sniedz ieslodzītajiem atbalstu dažādās sfērās. Viņi dalās ar savu pieredzi, prasmēm, noderīgām zināšanām, hobijiem, veicinot nozīmīgu iemaņu pilnveidošanu ieslodzītajiem. 

Jomas, kurās nepieciešams sabiedrības atbalsts: 

 • notiesāto personu sociālo un darba prasmju attīstīšana,
 • darbs ar notiesāto ģimenēm,
 • sports, 
 • lietderīga brīvā laika pavadīšana.

 

ATBILDĪGUMA UN ATBALSTA APĻI

Atbildīguma un atbalsta apļi ir efektīvs, pierādījumos balstīts brīvprātīgā darba veids, kas paredzēts bīstamu, vardarbīgu noziegumu novēršanai. Vienā aplī darbojas 3 -5 sagatavoti brīvprātīgie, kuri regulāri tiekas ar bijušo likumpārkāpēju (aizbilstamo), mudinot pieņemt atbildīgus lēmumus, mazinot sociālās atstumtības izjūtu un palīdzot risināt situācijas, kas varētu mudināt uz jaunu likumpārkāpuma izdarīšanu. 

 

Prasības brīvprātīgajam:

 • gatavība sniegt atbalstu likumpārkāpumus izdarījušām personām; 
 • vismaz 18 gadu vecums;
 • augsta atbildības izjūta;
 • prasme patstāvīgi plānot savu laiku.

Brīvprātīgā ieguvumi:

 • kriminālās justīcijas speciālistu vadītas mācības;
 • pastāvīgs nozares profesionāļu atbalsts brīvprātīgā pienākumu veikšanā;
 • zināšanu paplašināšana par valsts pārvaldes darbu;
 • iespēja dalīties ar savām zināšanām un prasmēm;
 • pieredze atbalsta pasākumu organizēšanā sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.

 

PIESAKIES, AIZPILDOT ANKETU

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo, tad gaidīsim Tavu dzīves aprakstu (Curriculum Vitae – vēlams Europass veidlapā) un pieteikumu!

Jautājumu gadījumā, atbildes vari saņemt zvanot vai rakstot uz Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamentu  E-pastu: ta@vpd.gov.lv .
 
Kontaktpersona:  

Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadošā eksperte Diāna Ziediņa:
Tālrunis: +371 67021116
 
Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vecākā eksperte Ilona Proņina:
Tālrunis: +371 67021143