COVID-19: Eiropas Padomes spīdzināšanas novēršanas komiteja publicē “Paziņojumu par principiem attiecībā uz izturēšanos pret personām, kurām atņemta brīvība”