prasības probācijas klientiem un apmeklētājiem covid-19 epidēmija slaikā ziņas titulbilde
Tamāra Krēsliņa ar balvu "Cilvēka izaugsmei"
EFEJ 20 gadu jubilejas raksta titulbilde