Konsultatīvā padome

 

Padomes priekšsēdētājs:

Mihails Papsujevičs              Valsts probācijas dienesta vadītājs  

 

Padomes locekļi:

Jānis Baumanis                Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks;

Sandra Kerno                  Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta metodikas nodaļas prokurore;

Normunds Krapsis         Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks;

Kristīne Ķipēna               Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja;

Vineta Reitere                  Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos;

Māris Stivrenieks            Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietnieks, pulkvedis;

Jānis Šults                        Biedrības "Resocializācijas un Integrācijas Asociācija" biedrs Attīstības fonda “Celies” valdes loceklis.