Konsultatīvā padome

 

Padomes priekšsēdētājs:

Mihails Papsujevičs              Valsts probācijas dienesta vadītājs  

 

Padomes locekļi:

Jānis

Baumanis

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks

Elita

Jurkjāne

Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurore

Kristīne

Ķipēna

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja

Ilze

Rudzīte

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sociālajos un veselības jautājumos

Māris

Stivrenieks

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietnieks

Artis 

Velšs

Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks

Nora 

Skara

Biedrības “Resocializācijas un Integrācijas Asociācija” projektu koordinatore