2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) Apvienotā Karaliste (AK) izstājās no Eiropas Savienības (ES). Šo procesu sauc par Breksitu (Brexit).

Šobrīd Apvienotās Karalistes (AK) attiecības ar ES regulē Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Izstāšanās līgums). Izstāšanās līgumā ir paredzēts pārejas periods, kas beigsies 2020. gada 31. decembrī. Līdz minētajam datumam AK un tās teritorijā pilnībā ir piemērojamas ES tiesības. Izstāšanās līgums atrunā piemērojamo regulējumu jau uzsāktām procedūrām un uzņemtām saistībām, kas izriet no AK kā bijušas ES dalībvalsts statusa

Pārejas periodā notiek sarunas par ES un AK turpmākajām attiecībām (Nākotnes attiecību līgumu) sākot no 2021.gada 1.janvāra. Sarunas par Nākotnes attiecību līgumu balstās uz Politisko deklarāciju par ES un AK nākotnes attiecību ietvaru. Deklarācija aptver kopīgos ES un AK nākotnes mērķus tirdzniecības, ekonomiskās sadarbības un drošības jautājumos.