Publikācijas datums valsts akciju sabiedrības tīmekļvietnē – 16.01.2023.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 14.02.2023. plkst. 14:00
Būvju/telpu platība – līdz 150 m2
Lietošanas mērķis - Valsts probācijas dienesta  Vidzemes reģiona  teritoriālās struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļas (Alūksnē) darbības nodrošināšanai
Līguma darbības termiņš – ne vēlāk kā no 2025. gada 1. janvāra ( nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 12 (divpadsmit) gadiem, izvērtējot piedāvājumu).

Nomas piedāvājumus jāiesniedz saskaņā ar Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtību, kas pievienota zemāk (word un excel).

Piedāvājumus pretendenti var iesniegt līdz 2023. gada 14. februāra plkst. 14.00 (ieskaitot), ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts probācijas dienests, Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV - 1019.

Darba laiks: pirmdiena 8:30 - 18:00; otrdiena - ceturtdiena plkst. 8.30 - 17.00, piektdiena 8:30 – 16:00.

Pretendentam, iesniedzot Objekta piedāvājumu personīgi, pirms ierašanās tas ir jāsaskaņo ar dienestu, sazinoties pa tālruni: +371 67021138 vai rakstot uz e-pastu: vpdtelpas@vpd.gov.lv.