Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība""

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība"" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ir attiecināms uz šādām mērķa grupām: 1)  nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība; 2) Valsts probācijas dienesta nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz grozījumus, lai nodrošinātu iesaistīto institūciju informācijas sistēmu savienošanu vienotā e-lietas programmā. Tādejādi materiāli e-lietā tiks padarīti elektroniski pieejami procesā iesaistītajām iestādēm un privātpersonām e-pakalpojumu veidā, veicinot iestāžu sadarbību un mazinot birokrātisko slogu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanas noteikumu projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1) Noteikumu projekts uz 2 lapām (datne:   TMNot_211020_grozijumi_VPD_Uzraudziba);

2) Anotācija uz 4 lapām (datne:  TManot_211020_grozijumi_VPD_Uzraudziba).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 6. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts probācijas dienesta elektroniskā pasta adresi: pasts@vpd.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts probācijas dienesta Juridiskā departamenta juriskonsults Jānis Ielītis, tālr. 67021192, e-pasts: Janis.Ielitis@vpd.gov.lv.