Publikācijas datums:
VPD 2017/2
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Mega Sargs”
Līguma termiņš
31.12.2019.
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss