Publikācijas datums:
VPD 2020/COVID16
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'Display Latvia'
Pasūtītājs
Valsts probācijas dienests
Līgumsumma
12.1
Iepirkuma procedūra
Neregulēts iepirkums