Publikācijas datums:
VPD 2020/COVID19
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'Biomark'
Pasūtītājs
Valsts probācijas dienests
Iepirkuma procedūra
Neregulēts iepirkums