Informācija presei

Š.g. 23.novembrī pl. 11:45 “Zoom” platformā notiks preses konference, kas veltīta piecu gadu darba rezultātiem starpresoru sadarbībā atkārtotu vardarbīgu noziegumu skaita mazināšanā un Eiropas dienai bērnu aizsardzībai pret seksuālo vardarbību.

Katru gadu, 23.novembrī Latvijā tiek atzīmēta Eiropas diena bērnu aizsardzībai pret seksuālo vardarbību. 2015.gadā Latvijā šajā datumā tika sperts nozīmīgs solis tiesībsargājošo un citu atbildīgo iestāžu darba koordinēšanas uzlabošanā, lai mazinātu atkārtotu seksuālo noziegumu pret bērniem izdarīšanu. Tika parakstīta starpresoru vienošanās starp Valsts probācijas dienestu, Valsts policiju un Ieslodzījuma vietu pārvaldi par sadarbību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīšanas novēršanai. Šogad aprit pieci gadi kopš šī sadarbības formāta darbības uzsākšanas. Šo piecu gadu laikā sadarbība tikusi pilnveidota un praksē pierādījusi, ka šo sadarbības formātu ir iespējams izmantot arī darbā ar citām noziedznieku kategorijām, kas apdraud sabiedrības drošību. Šo gadu laikā starpresoru sadarbības ietvaros ir attīstīts arī darbs cietušo interešu aizsardzībai. Par to, kādi ir sasniegtie darba rezultāti, tendences un nākotnes plāni vardarbīgu noziegumu izdarīšanas mazināšanā, preses konferencē informēs Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieks Jānis Ābele. 
 
Preses konference notiks “Zoom” platformā. Lai piedalītos preses konferencē, lūdzam plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus pieteikt savu dalību līdz 23.novembra pl. 10:00, nosūtot e-pastu uz adresi imants.mozers@vpd.gov.lv ar žurnālista vārdu uzvārdu un pārstāvēto mediju. 23.novembrī pl. 10:00 uz reģistrēto žurnālistu e-pasta adresēm tiks nosūtīts uzaicinājums, lai pieslēgtos preses konferencei “Zoom” platformā.