Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" 2022.gada 3.ceturksnī 

  • Projekta pētnieki turpināja darbu pie resocializācijas programmu izveides un pilnveidošanas. Turpinājās darbs pie programmas “Es un citi” izstrādes. Programma „Riska mazināšana” tika pilnveidota. Noslēdzās darbs pie programmmām “Stresa mazināšanas programma” un “Domas. Atbildība. Rīcība.” (DAR; iepriekš - EQUIP) .To manuskripti un materiāli iesniegti Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadībai. Savukārt programma “Esmu apzināts” ar rīkojumu ieviesta Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbā 2022. gada 16. septembrī. 
  • Turpinās Olaines Atkarīgo centrā īstenoto trīs programmu kvalitātes izpēte. Ir uzsākta no šī centra darbiniekiem,speciālistiem un nozares ekspertiem intervijās saņemtās informācijas apkopošana, kā arī darbs pie dokumentu un literatūras izpētes. 
  • Notiek programmas Vardarbības mazināšanas programma (VMP) sagatavošana ieviešanai. Sākti darbi pie dokumentu izstrādes, rokasgrāmatas sagatavošanas. Oktobrī un novembrī tiks rīkotas mācības šīs programmu vadītājiem. 
  • 2022. gada 3. ceturksnī pilnībā tika izveidots RVN-V instruments. Nākamais solis, kas jāveic, tā testēšana un aprobācija. Notika vispārējā risku un vajadzību novērtēšanas (RVN) sadaļu funkcionalitātes testēšana, par identificētajām nepilnībām informējot izstrādātāju. 
  • Tika uzsākts darbs pie resocializācijas plānošanas iekšējās kārtības izveides. 
  • Mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla attīstības bloka darbinieki organizēja četru dienu mācību semināru “Apmācības Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienību amatpersonām un darbiniekiem par HIV/ AIDS profilaksi un darbu ar asociatīvajām kārtīm”. 12 potenciālie instruktori – tālākizglītotāji 24 akadēmisko stundu laikā apguva šo mācību kursu, kas balstīts uz asociatīvo kāršu kā metodes izmantošanu izglītojošā darbā par HIV/ AIDS. 
  • No 2022.gada 7. septembra līdz 27. oktobrim norisinās mācības “Kontaktpersona ieslodzījuma vietās”. Mācības notiek divās grupās un tajās kopā piedalās 23 dalībnieki. Pasniedzēji šajās mācībās ir vieslektori no Norvēģijas Romerikas cietuma. 
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta visu līmeņu vadītājiem ir nodrošināta iespēja papildināt profesionālās angļu valodas zināšanas un paaugstinātu kompetences tiešo amata pienākumu veikšanai. No 27. septembra notiek “Profesionālās angļu valodas apmācības” (120 akadēmiskās stundas). Tajās kopā iesaistīti 30 dalībnieki.