2023.gada 2. ceturksnī tika turpināti iepriekšējā laika periodā uzsāktie darbi, kas ir nozīmīgi projektam izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

 • Tiešsaistē visās ieslodzījuma vietās norisinājās individuālās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas. Tāpat kā iepriekš tās tika organizētas gan pirms iesaistīšanās profesionālajā izglītības programmā un/vai pirms atbrīvošanas – sakarā ar darba meklēšanu. Paredzēts turpināt darbu pie individuālo un grupu karjeras konsultāciju nodrošināšanas tiešsaistē visās ieslodzījuma vietās. 
 • Valsts valodas apmācība ieslodzītajiem tika nodrošināta Rīgas Centrālcietumā, Iļģuciema cietumā un Jelgavas cietumā. Darbs pie valsts valodas apmācības īstenošanas un valsts valodas pārbaudījuma kārtošanas ieslodzījuma vietās esošā sadarbības līguma ietvaros tiks turpināts arī 3. ceturksnī. Turklāt jauna sadarbības līguma ietvaros tiek plānots uzsākt valsts valodas apmācību Valmieras cietumā un Liepājas cietumā. Paredzēts uzsākt arī angļu valodas apmācību ieslodzītajiem. 
 • Jēkabpils cietumā un Daugavgrīvas cietumā tika īstenota neformālās izglītības programma “Gleznošana un grafika”. Jelgavas cietumā - neformālās izglītības programma “Kokapstrāde”. Šīs programmas īstenošana tika uzsākta arī Valmieras cietumā un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Darba prasmju attīstīšanas pasākumos ieslodzītie tiks iesaistīti arī turpmāk, īstenojot neformālās izglītības programmas. 
 • Jelgavas cietumā organizētās neformālās izglītības programmas “Kokapstrāde” apguves laikā dalībnieki no koka izgatavoja āra soliņus un interaktīvās spēles. Pēc mācību pabeigšanas izgatavotās lietas tika nodotas Jelgavas pašvaldības izglītības iestādei “Valdekas pamatskola”. Šajā skolā mācās bērni ar kustību traucējumiem. Par šo notikumu 28. aprīlī 8TV nofilmēja sižetu, kas šī kanāla auditoriju iepazīstināja ar darba prasmju apguvi Jelgavas cietumā - būtisku resocializācijas aktivitāšu sastāvdaļu. Intervēti tika ieslodzītie, Jelgavas cietuma un mācību centra SIA “BUTS” pārstāvji, kuri, pateicoties ESF finansiālajam atbalstam, vadīja ieslodzītajiem šo kokapstrādes prasmju grupu. 
 • Tiek turpināts darbs pie lietišķās spēles “Ceļā uz integrāciju darba tirgū” izstrādes un iegādes. Galda spēle atraktīvā un izklaidējošā veidā veicinās dalībniekiem praktisku izpratni par iespējām un izaicinājumiem ceļā no darba meklētāja līdz konkurētspējīgam darba tirgus dalībniekam. 
 • Projekta darbinieki organizēja divas tikšanās ar NVA pārstāvjiem, lai kopīgi plānotu individualizētas tiešsaistes tikšanās ar darba devējiem, savstarpēji izvērtējot un vienojoties par piemērotiem darba devējiem un ņemot vērā to, par kādām no profesijām interesi ir izrādījuši ieslodzītie, kuriem paredzēta atbrīvošanās no ieslodzījuma tuvākā pusgada laikā. Sadarbībā ar NVA, tiek plānots uzsākt individuālās pieejas nodrošināšanu darba meklēšanas atbalsta pasākuma klāsta paplašināšanai ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas. 
 • 2. ceturksnī Minesotas programmā tika iesaistīti divi Valsts probācijas dienesta (VPD) klienti – bijušie ieslodzītie. Savukārt trīs klienti saņēma narkologa konsultācijas. 
 • Konsultācijas pie psihiskās veselības speciālistiem uzsāka 19 jauni VPD klienti (bijušie ieslodzītie). Visaktīvāk speciālistu konsultācijas izmantoja klienti no Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Aizkraukles un Tukuma. 
 • Tika organizēts seminārs starpinstitucionālās sadarbības modeļa (STIS) īstenošanā iesaistīto iestāžu speciālistu darbā ar bērniem un jauniešiem sadarbības stiprināšanai “Jauni un jaudīgi: cik jaudas ir manī?”. Seminārā piedalījās pārstāvji no IeVP, VPD, Valsts policijas, Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras un citām iestādēm. Savu viedokli par šo jautājumu pauda arī pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām: biedrības “Resocializācijas un Integrācijas Asociācija”, centra “MARTA”, nodibinājuma “Centrs Dardedze”. 
 • 2. ceturksnī tika saņemti 28 jauni brīvprātīgā darba veicēju pieteikumi. Divu dienu mācībās tika apmācīts 21 topošais brīvprātīgais. Ir noslēgti 13 jauni līgumi ar brīvprātīgā darba veicējiem. 
 • Tika sarīkoti 25 lietderīga brīvā laika pavadīšanas un prosiciālu vaļasprieku attīstīšanas pasākumi. To organizēšanā iesaistījās brīvprātīgā darba veicēji. Pasākumos piedalījās 372 ieslodzītie. 
 • Ieslodzījuma vietās tika organizēti 18 Ģimenes dienu pasākumi. Pasākumi notika Jelgavas, Liepājas, Jēkabpils, Iļģuciema, Daugavgrīvas, Valmieras cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Olaines cietumu slimīcas Atkarīgo centrā. Tajos piedalījās 217 ieslodzītie un 553 ģimenes locekļi, no kuriem 146 bija bērni.