Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā " Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū"

2023.gada 3. ceturksnī tika turpināti darbi, lai sasniegtu projektam izvirzītos mērķus.

 • 3. ceturksnī attālināti tiešsaistē visās ieslodzījuma vietās ieslodzītie varēja saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas. Šāda iespēja bija pirms iesaistīšanās profesionālajā izglītības programmā un arī pirms atbrīvošanas – sakarā ar darba meklēšanu.
 • Sadarbībā ar NVA ir uzsākta individuālā pieeja darba meklēšanas atbalsta nodrošināšanai ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas. No augusta visās ieslodzījuma vietās, papildus organizētajām grupu konsultācijām, ieslodzītajiem, kuri ir motivēti un ieinteresēti pēc atbrīvošanās iekārtoties darbā, tiek piedāvāta iespēja iesaistīties aktīvos darba meklējumos, apmeklējot individuālās konsultācijas ar individualizētu pieeju. Karjeras konsultanti palīdz ieslodzītajam atpazīt, kas var palīdzēt vai traucēt viņa integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū, apzināt un izvērtēt savus resursus (izglītība, darba pieredze, profesija, darba meklēšanas prasmes) un jēgpilni tos izmantot. Ieslodzītie var saņemt praktisku atbalstu pieteikuma dokumentu sagatavošanā ar iespēju pieteikt savu kandidatūru jaunākai vakancei vai pat piedalīties tiešsaistes darba intervijā ar darba devēju. Šādos aktīvos darba meklējumos 3. ceturksnī ir iesaistījušās 4 personas.
 •  Projekta ietvaros tika izstrādāts darba materiāls “Četri soļi ceļā uz darbu”. Darba lapu komplekts ir paredzēts izmantošanai karjeras konsultācijās (pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu), lai ieslodzītajam, sadarbojoties ar NVA konsultantu, veidotos praktiska izpratne par darba meklēšanas procesu un būtu iespējas attīstīt savas darba meklēšanas prasmes, izzinot savas iespējas un izveidojot rīcības plānu darba atrašanai.
 • NVA karjeras konsultantiem, kuri ieslodzītajiem ieslodzījuma vietā sniedz karjeras konsultācijas, tika nodrošinātas supervīzijas. Individuālās un grupu supervīzijas tika nodrošinātas arī brīvprātīgajiem.
 • Tiks turpināts darbs pie konsultāciju nodrošināšanas tiešsaistē visās ieslodzījuma vietās gan pirms iesaistes profesionālās izglītības programmā, gan pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu un supervīziju nodrošināšana NVA karjeras konsultantiem.
 •  Lai veicinātu ieslodzīto iekārtošanos darbā pēc atbrīvošanas virknē tādu profesiju, kur ir nepieciešama valsts valodas prasme noteiktā līmenī, 3. ceturksnī valsts valodas apmācība ieslodzītajiem tika nodrošināta Valmieras cietumā (2 grupas), Iļģuciema cietumā un Liepājas cietumā (2 grupas). Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru tika organizēta valsts valodas prasmes pārbaude Iļģuciema cietumā. Tiks turpināts darbs pie valsts valodas apmācības īstenošanas un valsts valodas pārbaudes kārtošanas ieslodzījuma vietās esošā sadarbības līguma ietvaros.
 • Lai palīdzētu ieslodzītajiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas vietas atrast darbu arī tādos Latvijā darbojošos starptautiskajos uzņēmumos, kur darba pienākumu izpildei ir nepieciešamas svešvalodu zināšanas, 3. ceturksnī angļu valodas apmācība ieslodzītajiem tika nodrošināta Jēkabpils cietumā (1 grupa) un Daugavgrīvas cietumā (2 grupas). Papildus ir uzsākta angļu valodas īstenošana Jēkabpils cietumā (1 grupa), Liepājas cietumā (2 grupas), Valmieras cietumā (1 grupa), Iļģuciema cietumā (2 grupas) un Jelgavas cietumā (2 grupas). Jelgavas cietumā vienas grupas apmācības notiek attālināti. Tiks turpināts darbs pie angļu valodas apmācības īstenošanas un ieslodzījuma vietās esošā sadarbības līguma ietvaros.
 • Darba prasmju attīstības pasākumi ieslodzītajiem, organizējot neformālās izglītības aktivitātes, tika nodrošināti Valmieras cietumā, Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Daugavgrīvas cietumā (programma “Kokapstrāde” - 3 grupas), Cēsu Audzināšanas iestādē (programma “PowerPoint pamati” – 2 grupas), Jelgavas cietumā (programma “Sadzīves tehnikas remonts” – 1 grupa) un Iļģuciema cietumā (programma “Nagu dizains” – 1 grupa). Tika uzsākta darba prasmju attīstības pasākumu īstenošana arī Daugavgrīvas cietumā (programma “Uzņēmējdarbības pamati” – 1 grupa), Valmieras cietumā (programma “Ādas izstrādājumu izgatavošana” - 1 grupa) un Rīgas Centrālcietumā (programma “Datorzinības” - 1 grupa). 4.ceturksnī tiks turpināts darbs pie neformālās izglītības programmu īstenošanas:  Olaines cietumā (programma “Autoiekrāvēja operators” – 1 grupa) un Liepājas cietumā (programma “MS Excel/ MS Word pamati” – 2 grupas).
 •  Daugavgrīvas cietumā, Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Valmieras cietumā tika uzsākts īstenot "Veselības riska vadības" programmu. Darbs pie sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmu īstenošanas tiks turpināts trīs ieslodzījuma vietās - Liepājas cietumā, Rīgas Centrālcietumā un Iļģuciema cietumā.
 • Uzsākti darbi pie lietišķās spēles “Ceļā uz integrāciju darba tirgū” izstrādes un iegādes. Galda spēle atraktīvā un izklaidējošā veidā veicinās dalībniekiem praktisku izpratni par iespējām un izaicinājumiem ceļā no darba meklētāja līdz konkurētspējīgam darba tirgus dalībniekam.
 • Ieslodzījuma vietās tika organizēti 14 Ģimenes dienu pasākumi. Tajos piedalījās 185 ieslodzītie, 492 ģimenes locekļi, t.sk. 138 bērni. Pasākumi notika Rīgas Centrālcietumā, Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā, Olaines cietuma (Latvijas cietuma slimnīca) Atkarīgo centrā, Liepājas cietumā, Jelgavas cietumā, Valmieras cietumā, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Jēkabpils cietumā.
 • 4. ceturksnī notiks ģimenes tematikai veltīta konference “Ģimene.Likums.Prevencija”, kurā pašmāju un ārvalstu eksperti analizēs ģimenes lomu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto resocializācijā un ieguvumus no multidimensionālās ģimenes terapijas programmas ieviešanas un tās plānotajiem sistēmātiskajiem atbalsta risinājumiem.
 • Turpināsies intensīvs darbs un sadarbība ar Biedrības “DOMUS atbalsta centrs” un Valsts probācijas dienesta kolēģiem pie materiāla - “Vadlīnijas speciālistiem par noziegumu prevencijas pieejamiem pakalpojumiem un resursiem personām, kuras ir izdarījušas dzimumnoziegumu, un personām ar noslieci uz dzimumnoziegumiem” izstrādes.
 • Iesaistoties brīvprātīgā darba veicējiem, ar kuriem IeVP ir noslēgti līgumi par brīvprātīgā darba veikšanu (sporta pasākumi, apļa treniņi, šaha nodarbības, dažādas mākslas nodarbības, spēļu galda pasākumi, rakstniecība, mākslas terapija ar mūziku, nodarbības spiedes tehnikas apgūšanai u.c. pasākumi), tika organizēti 33 lietderīga brīvā laika pavadīšanas un prosociālu vaļasprieku attīstīšanas pasākumi.  Kopumā minētos pasākumus apmeklēja 407 ieslodzītie.
 • Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas apmeklēt uzsāka 30 jauni probācijas klienti. Kopumā ir notikušas 157 konsultācijas. Visaktīvāk speciālistu konsultācijas izmantoja klienti no Rīgas, Jūrmalas, Daugavpils, Jelgavas un Tukuma.