2022.gada 4.ceturksnī Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". 

· 2022.gada 4. ceturksnī ieslodzījuma vietās tiešsaistē norisinājās individuālās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas. Ieslodzītie tajās piedalījās gan pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmās, gan pirms atbrīvošanas – saistībā ar darba meklēšanu. 

· No 2022. gada novembra ieslodzītajiem, kuriem paredzēta atbrīvošanās no ieslodzījuma tuvākā pusgada laikā, bija iespēja piedalīties NVA organizētos darba devēju tiešsaistes prezentācijas pasākumos un uzzināt par esošajām vakancēm. Darba devēju pārstāvji prezentēja savu uzņēmumu, informēja par darba iespējām un nepieciešamo apmācību. Šādas tiešsaistes tikšanās tika sarīkotas ar SIA “RIMI Latvia”, “Brabantia Latvia” un “Kurbads kravas auto serviss” pārstāvjiem. 

· Arī pagājušā gada noslēdzošajā ceturksnī ieslodzītajiem tika nodrošināta valsts valodas apmācība. Grupu nodarbības notika Jelgavas cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Iļģuciema cietumā. Novembrī tika uzsāktas arī tiešsaistes apmācības Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centrā. Mācības tiks turpinātas arī 2023.gada 1.ceturksnī. Līdzās valsts valodai plānota angļu valodas apmācība visās ieslodzījuma vietās. 

· Visās ieslodzījuma vietās turpinājās darba prasmju attīstības pasākumi, īstenojot tādas neformālās izglītības programmas kā “Rokdarbi” (Iļģuciema cietums un Valmieras cietums), “Gleznošana un grafika” (Rīgas Centrālcietums), MS Word, MS Excel un MS PowerPoint pamati (Daugavgrīvas cietumā, Iļģuciema cietumā). 

· 2022.gada 4. novembrī tiešsaistē notika ikgadējais seminārs NVA administratīvajiem darbiniekiem, NVA karjeras konsultantiem un ieslodzījuma vietu darbiniekiem par ieslodzījuma vietu darba specifiku. Semināra dalībniekiem tika sniegta informācija par to, kā veidot pārliecinošu komunikāciju, analizēta ietekme un motivēšana grupas darba vadīšanā ieslodzītajiem, sniegts ieskats cietuma subkultūrā, kā arī noziedznieka personībā un motivācijā, kas var būt sadarbības šķērslis, un iezīmēti novēršanas paņēmieni, kā arī sniegts ieskats psiholoģiskajā aizsardzībā. 

· Tiekoties ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) darbiniekiem, tika izvērtētas Projekta ietvaros veiktā pētījumā “Par brīvības atņemšanas soda izpildes 

orientāciju uz nodarbināmības līmeņa celšanu un darba tirgus orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju” apkopoto secinājumu un priekšlikumu ieviešanas iespējas ieslodzījuma vietās, lai izmantotu tos notiesāto personu resocializācijā un apcietināto personu sociālajā rehabilitācijā. 

· Tika turpināts nodrošināt supervīziju sesijas NVA karjeras konsultantiem, kuri ieslodzītajiem sniedz karjeras konsultācijas ieslodzījuma vietās. Lai pilnveidotu konsultantu profesionālo kompetenci un darba kvalitāti, kas saistīta ar ieslodzījuma vietu specifiku, arī 2023.gada 1.ceturksnī būs pieejamas supervīzijas. 

· 2022.gada 4. ceturksnī Minesotas programmā ( atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana personām, kuras jebkad ir bijušas sodītas ar brīvības atņemšanu, kuras nav NVA klienti) tika iesaistīti 2 klienti. Noslēgts jauns līgums par Minesotas programmas nodrošināšanu bijušajiem ieslodzītajiem 2023.gadā. 

· 2022.gada 4. ceturksnī psihiskās veselības speciālistu konsultācijas uzsāka 9 jauni VPD klienti. Kopumā notika 59 konsultācijas. Noslēgts līgums, kas rada iespēju konsultācijas klientiem turpināt arī 2023.gadā. 

· Tika noorganizētas divas apmācības “Līdzgaitnieku apmācības par darbu ar notiesātām personām ieslodzījumā un sabiedrībā” un “Atbildīguma un atbalsta Apļi brīvprātīgajiem”. 

· Ieslodzījuma vietās notika 44 lietderīga brīvā laika pavadīšanas un prosociālu vaļasprieku attīstīšanas pasākumi. To rīkošanā aktīvi iesaistījās brīvprātīgā darba veicēji, ar kuriem IeVP ir noslēgti līgumi par brīvprātīgā darba veikšanu ( sporta pasākumi, apļa treniņi, šaha nodarbības, dažādas mākslas nodarbības,, spēļu galda pasākumi, rakstniecība, mākslas terapija ar mūziku, nodarbības spiedes tehnikas apgūšanai u.c. pasākumi). Kopumā minētos pasākumus apmeklēja 524 ieslodzītie. 

· 2.decembrī notika brīvprātīgajiem veltīta konference “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Veidojam nākotni tagad”. Konference tika organizēta, lai godinātu IeVP un VPD brīvprātīgos Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskajā brīvprātīgo dienā. Konferences pirmajā daļā klātesošos uzrunāja Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, IeVP priekšnieks Dmitrijs Kaļins un VPD vadītājs Imants Jurevičius. Tieslietu ministrijas apbalvojumu “Cilvēks - cilvēkam” brīvprātīgajiem pasniedza Tieslietu ministrs J. Bordāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs. Otrajā daļā - lektoru un brīvprātīgo lekcijas un pieredzes stāsti. 

· 2023. gada 1. ceturksnī sadarbībā ar VPD un IeVP darbiniekiem plānots organizēt semināru “Līdzgaitniecības un AAA shēmas atgriezeniskā saite”. Savukārt 1.ceturkšņa noslēgumā notiks saliedēšanās pasākums VPD un IeVP brīvprātīgā darba veicējiem, kas motivēs un saliedēs brīvprātīgā darba veicēju kopienu. 

· 2022. gada 4.ceturksnī tika sarīkoti 13 Ģimeņu dienu pasākumi, kuros piedalījās 163 ieslodzītie un 421 ģimenes loceklis, no kuriem bija 102 bērni. Pasākumi notika Rīgas Centrālcietumā, Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā, 

Liepājas cietumā, Iļģuciema cietumā, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Jēkabpils cietumā, Jelgavas cietumā un Olaines cietumā (Latvijas cietuma slimnīcā). 

· Iļģuciema cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Jelgavas cietumā un Jēkabpils cietumā notika četras psihologa lekcijas. Lekcijās tika izskatītas šādas tēmas: emocionālas grūtības ģimenē, risinājumi to mazināšanai un savstarpējo attiecību uzlabošanai, tēva funkciju veikšana atrodoties ieslodzījumā, pāra attiecību veidošana un/vai uzturēšana ieslodzījumā vietā un pēc soda izciešanas. Kopumā 2022. gada 4. ceturksnī šīs lekcijas apmeklēja 129 ieslodzītie.