Lai veicinātu ieslodzīto personu sagatavošanu darbam brīvībā, palīdzot viņiem atgriezties sabiedrībā, Projekta darbības Nr. 2.3. ietvaros 2017. gada 17. februārī Rīgas Centrālcietuma Mācību centrā notika pirmās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultantu apmācības par ieslodzījuma vietu darba specifiku. Kopumā apmācīti 15 NVA karjeras konsultanti, kuri jau no marta pēdējās nedēļas uzsāks aktīvu darbu pie Projekta darbības īstenošanas, sniedzot karjeras un profesionālās piemērotības konsultācijas sešās ieslodzījuma vietās – Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā.

 

2017. gada pirmajā ceturksnī ir veikti sagatavošanās darbi pie valsts valodas apmācību iepirkuma, kuru paredzēts īstenot astoņās ieslodzījuma vietās. Papildus, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un nevalstiskajām organizācijām notiek darbs pie starpinstitucionālās sadarbības modeļa (MAPPA) konferences plānošanas, kas ir paredzēta šī gada novembrī.

Projekta darbības Nr. 5. “Brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā” ietvaros uzsākts darbs pie iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes pētījumam par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē, atbilstoši Projekta apakšdarbību Nr. 5.1. un 5.3. izvirzītajiem mērķiem.

No februāra līdz martam notika jauna brīvprātīgo piesaiste un ir uzsākts darbs pie brīvprātīgo apmācību organizēšanas 2017. gada aprīlī.

Projekta apakšdarbības Nr. 5.4. “Līdzgaitnieku atlases sistēmas izveide, tai skaitā līdzgaitnieku apmācības un līdzgaitnieku darba koordinēšana” ietvaros organizēti divi brīvprātīgo līdzgaitnieku izglītojošie apmācību semināri ieslodzījuma vietās, kuru laikā līdzgaitnieki apmācīti par ieslodzījuma vietu specifiku un darbu tajās:

- apmācības Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem 18. februārī - apmācīti 14 brīvprātīgie;

- apmācības Olaines cietuma Atkarīgo centrā 25. martā – apmācīti 7 brīvprātīgie.

Sadarbībā ar ieslodzījuma vietām ir izstrādāts pasākumu plāns šī gada pirmajam pusgadam bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai ar tuviniekiem. Pasākumi ir plānoti gan ieslodzītajiem, gan viņu ģimenēm. Projekta darbības Nr. 7.ietvaros šobrīd jau ir uzsākta Ģimenes dienas pasākumu ieviešana ieslodzījuma vietās. Pirmais Ģimenes dienas pasākums notiks Olaines Cietuma Atkarīgo centrā 2017. gada 1. aprīlī un tajā tiks iesaistīti Olaines Atkarīgo centra klienti un viņu ģimenes locekļi.