2020.gada 3.ceturksnī Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”

 • Trešajā ceturksnī septiņās ieslodzījuma vietās (Iļģuciema cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Daugavgrīvas cietumā, Jelgavas cietumā, Jēkabpils cietumā, Valmieras cietumā, Liepājas cietumā) notika Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem pirms iesaistīšanās profesionālā izglītības programmā un  karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanās sakarā ar darba meklēšanu.
 • Septiņās ieslodzījuma vietās pēc Covid 19 pandēmijas dēļ ieviesto ierobežojumu atcelšanas turpinājās valsts valodas kursi ieslodzītajiem.  Rīgas Centrālcietumā, Jelgavas cietumā, Jēkabpils cietumā, Liepājas cietumā, Valmieras cietumā un Daugavgrīvas cietumā apmācības pabeidza dalībnieki, kas bija iesaistīti pirmajās no projekta ietvaros trim katrā ieslodzījuma vietā plānotajām apmācību grupām. Pēc Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes viņi saņēma apliecības.
 • Pēc Covid 19 pandēmijas dēļ ieviesto ierobežojumu atcelšanas ieslodzījumu vietās ieslodzītie pabeidza mācības neformālās izglītības programmās. Iļģuciema cietuma ieslodzītās -  pērļošanas un nagu dizaina programmu, Rīgas Centrālcietuma ieslodzītie - rokdarbu (filcēšana, pērļošana, leļļu izgatavošana, papīra rokdarbi) un gleznošanas programmu, Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Jēkabpils cietumā un Valmieras cietuma ieslodzītie - kokapstrādes (kokgriešana, rotaļlietas, putnu būru izgatavošana, ceļa zīmju izgatavošana, puzles) programmu.
 • Olaines cietuma Atkarīgo centra ieslodzītie trešajā ceturksnī apguva prasmes ādas apstrādē un atslēgu piekariņu izgatavošanā no dabas materiāliem, Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ieslodzītie - rokdarbus, Jelgavas cietuma ieslodzītie - ādas apstrādi un atslēgu piekariņu izgatavošanu no dabas materiāliem, aerogrāfiju un rokdarbus, bet Liepājas cietuma ieslodzītie - improvizāciju caur mūziku un  Daugavgrīvas cietuma ieslodzītie.
 • Individuālās datorapmācības notika Iļģuciema cietumā, Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Jelgavas cietumā.
 • Trešajā ceturksnī tika organizēti 11 Ģimenes dienu pasākumi, kā arī informatīvs pasākums Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā), atzīmējot Penitenciārās sistēmas 101. gadadienu, kurā piedalījās 41 klients. Rīgas Centrālcietumā, Olaines cietumā, Jēkabpils cietumā, Valmieras cietumā, Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Daugavgrīvas cietumā rīkotajās Ģimenes dienās pavisam piedalījās 156 ieslodzītie, 407 ģimenes locekļi, t.sk.98 bērni.
 • Sadrbībā ar pakalpojuma sniedzējiem (Biedrību “Gaišo domu platforma”, SIA “Domus atbalsts” un IK Aija Kraskura) notika konsultācijas personām, kuras jebkad ir bijušas sodītas ar brīvības atņemšanu, lai novērstu problēmas, kas traucē klienta nodarbinātībai. Pavisam 3.ceturksnī tika sniegtas 47 konsultācijas.
 • Lai sniegtu atbalstu un iepazīstinātu ar jaunāko informāciju, kā arī stiprinātu kriminālās justīcijas valsts pārvaldes iestāžu speciālistu, kuri ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem, kopienu, 26.augustā tika organizēts starpinstitūciju seminārs “Jauni un jaudīgi: darbs ar bērniem un jauniešiem”. Seminārā piedalījās speciālisti no Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta. Ievērojot piesardzības pasākumus, kas noteikti Covid – 19 izplatības ierobežošanai, pasākuma dalībnieku skaits bija ierobežots. Tiem darbiniekiem, kuriem nebija iespējas pasākumā piedalīties klātienē, bija nodrošināta iespēja vērot to tiešsaistē.
 • 21.septembrī notika seminārs “Multidimensionālās ģimenes terapijas (MDĢT) programma un tās ieviešanas iespējas Latvijā”. Pasākumā attālināti iesaistījās Nīderlandes lektori MDĢT programmas starptautiskais treneris Kornelis Mos (Cornelis Mos) un Jauniešu intervences aģentūras biznesa attīstības vadītāja Nēltje Elizabete Boere (Neeltje Elizabeth Boer). Viņi dalījās ar pieredzi un  pauda viedokli par MDĢT programmas ieviešanas iespējām Latvijā un starpinstitūciju sadarbību MDĢT programmas modeļa izveidošanā. Seminārā piedalījās kopumā 30  speciālisti un eksperti no Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta kā arī, no citām valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām
 • 2020.gada 4.ceturksnī notiks grupu dalībnieku apzināšana valsts valodas apmācībai, kā arī neformālās izglītības programmu īstenošanai un ieslodzīto iesaistei individuālajās datorapmācībās.
 • Tika strādāts pie brīvprātīgo atlases anketas un pie līdzgaitnieku atlases anketas izvērtēšanas. Notika intervijas ar topošajiem brīvprātīgiem un līdzgaitniekiem, lai izvērtētu vai kandidātus aicināt uz mācībām.
 • 2020.gada 13.novembrī plānotas ikgadējās NVA darbinieku (karjeras konsultantu) apmācības par Ieslodzījumu vietu darba specifiku.
 • 2020.gada 4.ceturksnī plānota brīvprātīgajam darbam veltītās konferences organizēšana un norise. 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja asistente komunikācijas jomā Maruta Bukleviča.