2020.gada 4.ceturksnī Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” 

 • Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti turpināja sniegt karjeras konsultācijas ieslodzītajiem. Pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmā karjeras konsultācijas notika Iļģuciema cietumā, Rīgas centrālcietumā, Daugavgrīvas cietumā, Jelgavas cietumā, Jēkabpils cietumā, Liepājas cietumā, savukārt karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanās sakarā ar darba meklēšanu - Iļģuciema cietumā, Daugavgrīvas cietumā, Jelgavas cietumā, Jēkabpils cietumā, Valmieras cietumā, Liepājas cietumā. 
 • Lai novērstu problēmas, kas traucē klienta nodarbinātībai, bijušajiem ieslodzītajiem bija iespēja saņemt speciālistu, t.sk. psihologa, psihoterapeita konsultācijas. Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas sāka saņemt 38 bijušie ieslodzītie – probācijas klienti. Pavisam 2020. gada 4. ceturksnī notika 311 psihiskās veselības speciālistu konsultācijas. 2021. gada 1. ceturksnī plānots šo darbu turpināt, noslēdzot līgumus ar konkursa kārtībā izraudzītiem pakalpojuma sniedzējiem, kuri nodrošinās psihiskās veselības speciālistu konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem – Valsts probācijas dienesta klientiem. 2020. gada 4. ceturksnī “Minesotas programmā” iesaistījās divi bijušie ieslodzītie – probācijas klienti. 
 • Oktobrī ieslodzījuma vietās tika organizēti trīs Ģimenes dienu pasākumi. Viens no tiem notika Rīgas Centrālcietumā, divi – Liepājas cietumā. Šajos pasākumos piedalījās 21 ieslodzītais, 50 ģimenes locekļi, t.sk.15 bērni. Pasākumu organizēšanas 2021.gada 1.ceturksnī atsāksies pēc ārkārtējās situācijas un būs atkarīga no valstī noteiktajiem drošības pasākumiem Covid – 19 ierobežošanai. 
 • Jelgavas cietumā, Liepājas cietumā un Daugavgrīvas cietumā ieslodzītajiem tika organizētas mācības latviešu valodas apmācību grupās. Pēc apmācībām ieslodzītie kārtoja Valsts izglītības satura centra valsts valodas prasmes pārbaudi un saņēma valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu apliecību. Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ Jelgavas cietumā un Iļģuciema cietumā mācības tika pārtrauktas. Tās plānots atsākt, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai. 
 • 2020. gada 23. novembrī kopīgi ar Valsts probācijas dienestu tika sarīkots attālinātais starpinstitūciju seminārs speciālistiem darbā ar personām, kuras veikušas dzimumnoziegumus, “Vērtību mijiedarbība speciālista darbā”. Semināra dalībnieki no Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Tieslietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Centra “Dardedze” un Bāriņtiesas apzināja personīgās un profesionālās vērtības, kas nepieciešamas speciālistiem, kuri strādā ar dzimumnoziedzniekiem. 
 • 2020.gada 25.novembrī tiešsaistes platformā ZOOM notika ikgadējās Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācības par ieslodzījuma vietu darba specifiku. NVA karjeras konsultanti un ieslodzījuma vietu pārstāvji atskatījās uz šā gada laikā paveikto, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekmi uz plānotajiem pasākumiem un iezīmēja svarīgākos uzdevumus turpmākajam darbam. 
 • Visās Latvijas ieslodzījumu vietās notika darba prasmju attīstības pasākumi: Iļģuciema cietumā ieslodzītās pabeidza apmācības pērļošanas un nagu dizaina programmās, Rīgas Centrālcietumā ieslodzītie apguva rokdarbus (filcēšanu, pērļošanu, leļļu izgatavošanu, papīra rokdarbus) un gleznošanu, Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Jēkabpils cietumā - programmu “Kokapstrāde (kokgriešanu, rotaļlietu, putnu būru izgatavošanu, ceļa zīmju izgatavošanu, puzles u.t.t)”, Olaines cietuma Atkarīgo centrā - ādas apstrādi un atslēgu piekariņu izgatavošanu no dabas materiāliem un rokdarbus (filcēšanu, pērļošanu, leļļu izgatavošanu, papīra rokdarbus u.t.t.), Jelgavas cietumā - rokdarbus (šūšanu, leļļu izgatavošanu,adīšanu, tamborēšanu, origami, dāvanu izgatavošanu u.t.t.). 
 • Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Jēkabpils cietumā, Olaines cietumā un Daugavgrīvas cietumā notika individuālās datorapmācības (latviešu valodas pašapmācības programma). 
 • Tiklīdz epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies, sāksies intensīvs darbs pie jaunu grupu veidošanas un apmācību īstenošanā valsts valodas apmācībai, neformālās izglītības programmu īstenošanai un ieslodzīto iesaistei individuālajās datorapmācībās (latviešu valodas pašapmācības programma) ieslodzījuma vietās. 
 • Tika organizētas intervijas ar topošajiem brīvprātīgiem, lai izvērtētu, vai kandidātus aicināt uz mācībām. Oktobrī notika arī mācības līdzgaitniekiem un brīvprātīgajiem, novembrī - Atbalsta un atbildīguma apļu brīvprātīgajiem, kurā jaunie brīvprātīgā darba veicēji saņēma nepieciešamo informāciju, lai uzsāktu brīvprātīgo darbu ar Projekta mērķgrupu. Norisinājās arī individuālās un grupu supervīzijas brīvprātīgā darba veicējiem. 2021. gada 1. ceturksnī plānotas intervijas ar potenciālajiem brīvprātīgajiem, kuri izrādīja interesi un pieteicās brīvprātīgā darba veikšanai kriminālsodu izpildes sistēmā. 
 • Tiek plānots arī komandu un individuālā kouča, RISEBA lektores Jevas Karabeško attālināts informatīvais seminārs brīvprātīgajiem par to, kas ietekmē cilvēka labizjūtu un kādas ir labizjūtas zaudējuma pazīmes. 
 • 2020. gada 4. decembrī tika sarīkota attālinātā konference “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Iedvesma pārmaiņām”. Konferencē piedalījās Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta brīvprātīgie, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgo koordinatori, pārstāvji no ieslodzījuma vietām, kuri organizē brīvprātīgo darbu, kā arī speciālisti, kas iesaistītas brīvprātīgā darba veicināšanā notiesāto personu resocializācijai. Pateicoties kriminālsodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, Konferences ietvaros tika pasniegti arī Tieslietu ministrijas apbalvojumi “Cilvēks - cilvēkam”.