Aktualitātes Resocializācijas programmu pilnveidošanas blokā

 

Izstrādāti 7 pētījumu ziņojumi par IeVP esošo resocializācijas programmu validitāti un pilnveidošanu (Projekta apakšdarbība Nr. 1.4.1.).

Izstrādāti 5 pētījumu projekti par VPD esošo resocializācijas programmu validitāti un pilnveidošanu (Projekta apakšdarbība Nr. 1.4.4.)

Izstrādāts pētījuma ziņojums par programmu no vardarbības cietušajiem. (Projekta apakšdarbība Nr. 1.5.2.).

Sadarbībā ar Projekta Mācību bloku veikta trūkstošo resocializācijas programmu (apakšdarbība Nr. 1.5.3.) vadītāju un izvērtētāju atlase, izmantojot projektā izstrādāto atlases kārtību un atlases kritērijus.

Dalībai turpmākās mācībās, tai skaitā mācībās darbam ar Vardarbības mazināšanas programmu, atlasītas 12 ieslodzījuma vietu amatpersonas (RCC-3, Cēsis-3, Daugavpils – 6). Cietumu administrācija un amatpersonas informētas par instrumentiem un programmu. Izstrādāta dokumentācija programmas vadītāju atlases procedūras nodrošināšanai un notikušas klātienes topošo programmu vadītāju atlases.

Aktualitātes Mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla attīstības blokā

4. darbības īstenošanai uzsākta ārvalstu vizītes uz Igaunijas ieslodzījuma vietu mācību centru plānošana (notiek sarakste ar Igaunijas pusi). Vizītes ietvaros plānota programmu izstrādes un satura jautājumu izpēte. Vizīte plānota 2019.gada 2. ceturksnī.

Izsludināti iepirkumi mācību semināru un supervīziju nodrošināšanai.

Aktualitātes Risku un vajadzību novērtēšanas blokā

Projekta apakšdarbības Nr. 2.1. ietvaros turpinās darbs pie IeVP pētījuma par risku un vajadzību instrumentiem. Notiek darbs pie risku novērtēšanas instrumentu riska un vajadzību novērtēšanas kritēriju precizēšanas.

Notiek darbs pie empīrisko datu izgūšanas no IeVP Ieslodzīto informācijas sistēmas.

Apakšdarbības Nr. 2.2. ietvaros VPD darbiniekiem tika prezentēts paveiktais VPD RVN instrumentu un to pilnveidošanas jomā.

Tika izstrādāti 2 rakstu manuskripti publicēšanai starptautiskā žurnālā (“The predictive validity of the Latvian version of Static-99R” un “The predictive validity of the Latvian version of STABLE-2007”).

Apakšdarbības Nr.2.3. ietvaros notikuši 6 RVN vērtētāju atlases pasākumi un tika izvērtēti 26 kandidāti, kas pretendēja apgūt divus jaunus RVN - VRS un VRS-SO. No 26 kandidātiem tika atlasīti 16 darbinieki VRS/VRS-SO mācībām.

Pētījuma veikšanai par papildus nepieciešamajiem RVN instrumentiem (apakšdarbība Nr. 2.4.) tika izvērtēti esošās VPD Dinamiskās riska skalas trūkumi un sagatavots ziņojums par esošās VPD Dinamiskās riska skalas trūkumiem.

Ikgadējās konferences organizēšana

Apakšdarbības Nr. 6.1. ietvaros uzsākts darbs pie ikgadējās konferences organizēšanas. Panākts saskaņojums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par konferences apvienošanu ar projekta apašdarbības Nr. 1.2.4. plānoto konferenci. Noteiks konferences datums: divu dienu konference notiks 2019. gada 17. un 18. oktobrī.

Pētījuma par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem un pasākumu plāna izstrādes informatīvo pasākumu organizēšanai ietvaros (apakšdarbība Nr. 6.2.) janvārī pabeigta “Komunikācijas stratēģija sabiedrības un darba devēju aizspriedumu mazināšanai par bijušajiem ieslodzītajiem 2019. – 2022. gadam” izstrāde.