Aktualitātes Resocializācijas programmu pilnveidošanas blokā

 

Izstrādāti pētījumu ziņojumi par IeVP esošajām programmām (2 pētījumi) (Projekta apakšdarbība Nr. 1.4.1.).

Izstrādāti pētījumu ziņojumi par VPD esošajām programmām (2 pētījumi) (Projekta apakšdarbība Nr. 1.4.2.).

Izstrādāti pētījuma ziņojumi par trūkstošajām programmām (2 pētījumi) (Projekta apakšdarbība Nr. 1.5.1.).

Aktualitātes Mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla attīstības blokā

No 2019. gada 21. maija līdz 22. maijam bloka vadītājs, kopā ar IeVP Resocializācijas daļas, Drošības daļas un Mācību centra vadību devās uz Igauniju, lai apmeklētu Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmiju (Estonian Academy of Security Science) un Viru cietumu.

Vizītes virsmērķis bija apkopot informāciju, lai nodrošinātu projekta 4. darbības ieviešanu, paredzēto trīs jaunu mācību programmu izstrādi šādām IeVP darbinieku mērķgrupām: ieslodzījuma vietu resocializācijas darbiniekiem, ieslodzījuma vietu drošības daļu darbiniekiem, ieslodzījuma vietu vadības līmeņa darbiniekiem.

Vizītes ietvaros IeVP delegācija iepazinās ar Igaunijas pieredzi ieslodzījuma vietu personāla sagatavošanā un izglītības programmu saturā iekļautajām tēmām, kā arī ieguva informāciju par korekcijas dienestu mācību sistēmu kopumā (t.sk. emācību vides pielietojumu, prakšu nodrošinājumu u.c. ar mācībām saistītus jautājumus).

Vēl viens svarīgs vizītes aspekts bija Igaunijas drošības akadēmijas darba vides iepazīšana (mācību nodrošinājums – telpas, inventārs, mācību bloka komplekss, speciālās telpas).

Tāpat Projekta 4. darbības ieviešanas nolūkos no 18. līdz 20.jūnijam Mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla attīstības bloka vadītājs apmeklēja Eiropas Penitenciāro mācību akadēmijas (EPTA) ikgadējo Nacionālo mācību centru konferenci Rumānijā, Targu Ocna.

Otrajā ceturksnī kopumā notikuši 3 divu dienu semināri “Motivējošā intervēšana”, 2 piecu dienu semināri “Kognitīvi biheiviorālā pieeja”, 2 piecu dienu semināri “Grupu vadīšanas pamati” IeVP darbiniekiem un 1 trīs dienu seminārs “Kognitīvi biheiviorālā pieeja” VPD darbiniekiem (projekta apakšdarbība Nr. 1.3.1.)

Tāpat šajā laika posmā kopumā notikušas 28 grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem un 10 grupu supervīzijas VPD darbiniekiem (apakšdarbības Nr. 4.2.5.-4.2.9.), kā arī 20 individuālās supervīzijas VPD darbiniekiem (apakšdarbības Nr. 4.2.1. un 4.2.11.).

Aktualitātes Risku un vajadzību novērtēšanas blokā

Projekta apakšdarbības Nr. 2.1. ietvaros pabeigta IeVP pētījuma par risku un vajadzību instrumentiem, teorētiskās bāzes versija par dinamiskajiem riska faktoriem, kā arī šo risku novērtēšanas instrumentu riska un vajadzību novērtēšanas kritēriju precizēšana.

Pētījuma empīriskās daļas veikšanai pabeigta datu statistiskās analīzes stratēģijas precizēšana, kā arī izgūti un sistematizēti dati no IeVP Ieslodzīto informācijas sistēmas. Iesākts darbs pie datu sagatavošanas matemātiskajai apstrādei.

Apakšdarbības Nr. 2.2. ietvaros publicēšanai starptautiskajā zinātniskajā žurnālā sagatavoti divi zinātniski raksti par Static-99R un STABLE-2007 - “The predictive validity of the Latvian version of Static-99R” un “The predictive validity of the Latvian version of STABLE-2007”.

Apakšdarbības Nr.2.3. ietvaros notikušas motivējošās intervēšanas mācības ieslodzījuma vietu darbiniekiem.

Pētījuma veikšanai par papildus nepieciešamajiem RVN instrumentiem (apakšdarbība Nr. 2.4.) novadīta fokusgrupa VPD darbiniekiem ar mērķi noskaidrot personāla vajadzības, gaidas un priekšstatus par papildus nepieciešamo vērtēšanas instrumentu pusaudžiem un jauniešiem.

Ikgadējās konferences organizēšana

Apakšdarbības Nr. 6.1. ietvaros tiek turpināts darbs pie ikgadējās konferences organizēšanas, sadarbībā ar Resocializācijas programmu pilnveidošanas bloku. Piesaistīts ārvalstu lektors no Lielbritānijas.