ESF Projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"

2021.gada 1.ceturksnī Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu  "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"

 

 • 2021. gada 1.ceturksnī Resocializācijas programmu bloka pētnieki turpināja darbu pie piecu programmu pilnveidošanas (viena paredzēta Valsts probācijas dienesta un četras – Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām), organizējot un vadot darba grupas, kā arī strādājot pie programmu materiāliem.
 • Pilnveidojot programmu “Stresa mazināšanas programma”, projekta vadošās pētnieces Aija Dudkina un Viktorija Perepjolkina izstrādāja Stresa simptomu skalu, aprobēja to, kā arī sagatavoja zinātnisku rakstu, kas drīzumā tiks publicēts. Skala tiks izmantota, veicot iesaistīto dalībnieku izvērtēšanu pirms un pēc programmas.
 • Turpinājās darbs pētījumā par pilnveidotās programmas “Pārmaiņām-jā!” efektivitāti.
 • Pētnieki izstrādāja vērtēšanas veidlapas programmām, kas iesniegtas licencēšanai.
 • Apmācot darbiniekus strādāt ar projekta ietvaros pilnveidotajām resocializācijas programmām, tika sarīkoti divi pasākumi: 3.un 26.martā seminārs “Esmu apzināts” un 19.martā “Atjaunotās “Temzas ielejas dzimumnoziedznieku grupas darba programmas” mācības darbam ar pilno psihometrisko testu kopu (deviances profils un tā interpretācija).
 • Ir pabeigta Ieslodzījumu vietu pārvaldes vajadzībām izstrādātā risku un vajadzību novērtēšanas instrumenta (RVN) lietošanas rokasgrāmatas pilotversija. Pētnieki ir uzsākuši darbu pie nepieciešamo grozījumu izstrādes normatīvos, lai jaunajam RVN un citiem specializētajiem instrumentiem būtu atbilstošs regulējums.
 • Turpinās sadarbība ar Ieslodzījuma vietas pārvaldes RVN elektroniskās vides izstrādātājiem. Šobrīd funkcionalitāte ļāvusi ievietot elektroniskajā vidē jaunu instrumentu RVN-V. Kopējais izstrādes termiņš ir pagarināts līdz 2021.gada augustam.
 • Norit projekta pārstāvju konsultācijas ar 14 līdz 25 gadus vecu bērnu un jauniešu resursu un vajadzību novērtēšanas instrumenta “CANS” pārstāvjiem par iespējamo pārņemšanas procesu un izmaksām.
 • Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ ir ieilgusi vardarbības riska skalas (VRS) un vardarbības riska skalas dzimumnoziegumu versijai (VRS-SO) instrumentu lietošanas pilotprojekta ieviešana. Plānots, ka tos sāks izmantot 2021.gada 2.ceturksnī. Arī atjaunojošās mācības par Static-99R novērtēšanas instrumentu tika pārceltas uz 2021. gada 2. ceturksni.
 • 2021. gada 2.ceturksnī plānots pilnveidot dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programmu Valsts probācijas dienesta vajadzībām. Pilnveidota tiks arī EQUIP programma (tiks iegādāts instruments programmai EQUIP (Domāšanas kļūdu aptauja)) un uzsākta tās adaptācija.
 • Turpināsies darbs pie programmas “Stresa mazināšanas programma” un “Dzīves skola 3”rokasgrāmatas un dokumentācijas pilnveidošanas Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām. Paredzēts arī uzsākt programmas “Vērtībizglītība” (nosaukums tiks mainīts) pilnveidošanu. Tiks izstrādāts pētījums par pilnveidotās programmas “Pārmaiņām-jā!” efektivitāti.
 • 1.ceturksnī tika pabeigts darbs pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes personāla atlases pilnveidotā modeļa.Tajā noteiktas amatu grupu vērtēšanai nepieciešamās kompetences, piemērotākās personāla atlases metodes, izstrādāti kandidātu atlases un novērtēšanas sliekšņa kompetenču kritēriji un izstrādātas kandidātu vērtēšanas veidlapas – protokoli personāla atlases komisijas vajadzībām.
 • 26.martā on-line režīmā notika starptautiska konference “Informācijas tehnoloģijas kriminālsodu izpildē”. Konferenci atklāja Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure un Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs. Ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas aktualitātēm kriminālsodu izpildē dalībniekus iepazīstināja Latvijas eksperti un vieslektori no Somijas, Lielbritānijas un Norvēģijas. Ārvalstu lektori iezīmēja virzienus, kuri nākotnē kļūs par ikdienu arī Latvijā. Somijas Kriminālo sankciju aģentūras Centrālās administrācijas projektu vadītāja Pia Puolakka (Pia Puolakka) iepazīstināja konferences dalībniekus ar Somijas pieredzi viedā cietuma koncepta ieviešanā. Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta projektu vadītājs Peters Dalens (Petter Dalen) pievērsa uzmanību tādai aktuālai problēmai kā normalizācijas princips digitalizētā pasaulē. Apvienotās Karalistes Portsmutas universitātes vecākais lektors tiesu psiholoģijā Dominiks Pīrsons ( Dominic Pearson) savu uzstāšanos veltīja tam, kā tehnoloģijas var atbalstīt ieslodzīto rehabilitāciju.