Publikācijas datums - 04.01.2022
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 02.02.2022
Būvju/telpu platība - 180 m2 – 250 m2 m2
Lietošanas mērķis - Citas ēkas un būves 
Līguma darbības termiņš - 01.03.2022 - 28.02.2034, Nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 12 (divpadsmit) gadiem, izvērtējot piedāvājumu.  

Vēlamais tehniskais stāvoklis

Nomas Objekta tehniskais stāvoklis 1. Tiešā darba vietu tuvumā jābūt iespējai pieslēgt elektrotīklam datortehniku un biroja tehniku. 2. Telpām jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 3. Telpām jābūt nodrošinātām ar ventilācijas sistēmu (dabiskā/piespiedu ventilācija) un/vai kondicionēšanas sistēmu. 4. Telpas nodrošinātas ar elektroenerģijas pieslēgumu, nodrošinot elektrības jaudu 16 kW. 5. Nodrošināta vides pieejamība /personām ar funkcionāliem traucējumiem, personām ratiņkrēslā. 6. Ēkas tuvumā nodrošināta bezmaksas autotransporta stāvvieta ne mazāk kā 1 (vienai), vēlams 2 (divām) automašīnām. 7. Komunikācijas – līdz ēkai ir ieguldīts sakaru operatora kabelis (vēlams optika) telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanai. 8. Datortīkls – vēlams, ka telpās ir izveidots lokālais datortīkls, kuru iespējams paplašināt atkarībā no telpās izveidojamo datorizēto darba vietu skaita. 9. Vēlama videonovērošana ar āra un iekštelpu videokamerām, kas izvietotas, lai novērotu ēkas fasādi un teritoriju, autostāvvietu, ieejas ēkā, koplietošanas un publiskajā zonā.

Informācija par ēkas energoefektivitāti

Telpām jābūt atbilstošām Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai jāiesniedz pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esamību.

Citas prasības, tajā skaitā specifiskas prasības pret telpām

Nomas objektam nepieciešamā vēlamā platība: Būvju/telpu platība: 180 m2 – 250 m2 tai skaitā 1. Kabinets struktūrvienības nodaļas vadošajam probācijas speciālistam – nodaļas vadītājam (1 kabinets) – aptuveni 15 m2 2. Uzgaidāmā telpa (klientiem) – līdz 15 m2 vai atbilstoši telpu pielāgošanas iespējā 3. Telpas darbiniekiem: Telpas 8 darbiniekiem: 10 m2 x 8 = līdz 80 m2 (vēlamas vismaz 4 telpas); 4. Sanāksmju un programmu telpa: aptuveni 30 m2 5. Atpūtas telpa (aprīkota ar nelielu virtuvi): 1 telpa – aptuveni 10 – 20 m2, 6. Pārrunu telpa – vismaz 2 nelielas (6m2) telpas/kabīnes individuālām pārrunām ar probācijas klientiem ar logiem un/vai piespiedu ventilāciju un labu skaņas izolāciju. Aprīkotas ar stiklotām durvīm (stiklotas durvis var aizstāt ar papildu logu, kas vērsts uz telpu iekšpusi), atsevišķa ieeja darbiniekam, atsevišķa probācijas klientam. Kopējā platība: aptuveni 12 m2. 7. Palīgtelpa arhīva vajadzībām – aptuveni 6 m2; 8. Palīgtelpa saimniecības preču novietošanai – līdz 4 m2; 9. Sanitārais mezgls – viens darbiniekiem – ne mazāk kā 2 m2 aprīkots ar dušu un tualeti, papildus probācijas klientiem - līdz 2 m2, t.sk. personām ar īpašām vajadzībām. Kopā: aptuveni 4 m2 vai vairāk Telpu platībā nav ieskaitīta platība, kas nepieciešama piekļuvei telpām, t.sk. koplietošanas telpas, koridori, kāpnes u.tml. Kopējā nomāt paredzētā platība ir atkarīga no ēkas, telpu pielāgošanas iespējām. Vēlams nodrošināt bezmaksas stāvvietu 1 (viena) vieglā transportlīdzekļa novietošanai pie ēkas ar vismaz trīs fāžu 16A elektrības pieslēgumu. 
 

Nekustamā īpašuma adrese

Pilsēta - Kuldīga 
Papildus informācija - Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Nomas objekta atrašanās vieta Kuldīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ar labu infrastruktūru, sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām, automašīnu. Vēlams pēc iespējas tuvāk pilsētas centram, nodrošinot neierobežotu piekļuvi, tajā skaitā ar sabiedrisko transportu. Nomas objekta lietošanas mērķis: Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Kuldīgas nodaļas darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Līdz 2022. gada 2. februāra plkst. 14.00 (ieskaitot), ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts probācijas dienests, Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV - 1019. Darba laiks: pirmdiena 8:30 - 18:00; otrdiena - ceturtdiena plkst. 8.30 - 17.00, piektdiena 8:30 – 16:00. Pretendentam, iesniedzot Objekta piedāvājumu personīgi, jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi un drošības pasākumi, kas saistīti ar Covid-19 saslimšanas un izplatības risku mazināšanu, kā arī pirms ierašanās tas ir jāsaskaņo ar Dienestu, sazinoties pat tālruni: +371 67021138 vai rakstot uz e-pastu: vpdtelpas@vpd.gov.lv.

Kontakti

Vārds: Eduards

Uzvārds: Teifurovs

Ieņemamais amats: Juriskonsults

Epasts: vpdtelpas@vpd.gov.lv.

Telefons: +371 27897910