Nekustamā īpašuma adrese Kadastra numurs Platība Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (EUR par 1 m2 bez PVN) Nomas līguma darbības termiņš
Saules iela 17, Madona 7E+10 152,90 m2 Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas darbības nodrošināšanai SIA "Specprojekts" 6,61 EUR/m2 29.01.2019. – 09.12.2031.
Pļavas iela 3A, Cēsis 4,2E+13 181,19 m2 Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Cēsu nodaļas darbības nodrošināšanai SIA "Cēsu klēts" 4,25 EUR/m2 16.01.2020. – 31.12.2032.
Tūristu iela 3, Saldus  84010080054006  302.1 m2 Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Saldus nodaļas darbības nodrošināšanai   ALCO SIA  2.77 EUR/ m2  01.01.2015.-31.12.2027.
 Pasta iela 11, k - 2, Tukums  90010040358(90010040358004)  155.2 m2 Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Tukuma nodaļas darbības nodrošināšanai Amatnieks SIA  2.57 EUR/ m2  27.02.2015.-26.02.2027.
Rīgas iela 14, Ogre 7,4E+13 175.85 m2 Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļas darbības nodrošināšanai Ceriņu Nams SIA 4.89 EUR/ m2 01.01.2017.-31.12.2021.
Raiņa iela 12A, Talsi   185.54 m2 Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Talsu nodaļas darbības nodrošināšanai Irina Cgojeva-Sproģe 3.88 EUR/ m2 08.04.2013.-07.04.2023.
Zeiferta iela 6, Olaine 8E+13 215.10 m2 Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Olaines nodaļas darbības nodrošināšanai LEGIONS 13 SIA 5.50 EUR/m2 01.04.2021.-01.03.2026.
Kūdras iela 27, Olaine   160.56 m2 Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Olaines nodaļas darbības nodrošināšanai SIA "PP10" 2.80 EUR/m2 15.03.2018.-31.03.2021.
Meža iela 7, Valmiera   65.8 m2 Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valmieras nodaļas darbības nodrošināšanai LVKV SIA 3.20 EUR/ m2 01.07.2013.-18.04.2023.
Talsu iela 2a, Preiļi   165.00 m2 Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas darbības nodrošināšanai Preiļu saimnieks SIA 2.84 EUR/m2 01.03.2008.-31.12.2022.
Gāles iela 27, Siguldā 8E+10 134.10 m2 Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 7. nodaļas darbības nodrošināšanai Siguldas Būvmeistars A/S 3.77 EUR/ m2 01.01.2021.-31.12.2025.
Bērzpils iela 5, Balvi 3,8E+10 149,00 m2 Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Balvu nodaļas darbības nodrošināšanai SIA "TAKO SD" 3,00 EUR bez PVN 01.04.2019. – 31.03.2031.
Lāčplēša iela 41, Daugavpils 5E+12 366,00 m2 Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils nodaļas darbības nodrošināšanai Vitālijs Gorohovs EUR 3,05 bez PVN 01.06.2018 – 31.05.2028.
Muldavas iela 16, Dobele 4,6E+10 149,40 m2​ Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 2. nodaļas darbības nodrošināšanai SIA „I.R.NAMI”​ 3,05 EUR/m2 (biroja telpas)  01.03.2018. -31.12. 2023.
1,80 EUR/m2 (koplietošanas telpas)
188,08 EUR/mēnesī (apsaimniekošanas maksa)
Dārza iela 14A, Bauska 4E+09 247,80 m2 Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Bauskas nodaļas darbības nodrošināšanai SIA „Baltic Finanz –Invest” 2,88 EUR/m2 01.01.2019. – 31.12.2030.
Dobeles iela 62a, 9E+09 308,10 m2 Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības un tās Jelgavas 1. un 2. nodaļas darbības nodrošināšanai SIA „Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde” Administratīvās telpas – 1,55 EUR/m2; 01.03.2005. – 31.12.2019.
Jelgava Koplietošanas un palīgtelpas – 1,0151 EUR/m2
Lielā iela 3a, Jelgava 9E+09 390.10 m2 Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības un tās Jelgavas 1. un 2. nodaļas darbības nodrošināšanai un apmeklētāju pieņemšanai. Citādai Telpu izmantošanai nepieciešama Iznomātāja rakstveida atļauja. SIA "Novators" 173,00 m2 –7,90 EUR/m2  01.09.2021.-31.08.2033.
217,10 m2 – 6.00 EUR/m2
Ventspils šoseja 32, Jūrmala 1,3E+10 243.30 m2 Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšanai SIA „Jūrmalas Liedags” 127.30 m2 – 5.13 EUR/m2 01.01.2021.-31.12.2032.
42.60 m2 – 3.00 EUR/m2
Gaismas iela 14, Aizkraukle 3,2E+10 193,8 m2 Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas darbības nodrošināšanai SIA „Aizkraukles sabiedrība” 2.85 EUR/m2 01.01.2021. – 31.12.2022.