Publikācijas datums valsts akciju sabiedrības tīmekļvietnē - 23.09.2021
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20.10.2021
Būvju/telpu platība - 180 m2 – 250 m2 m2
Lietošanas mērķis - Citas ēkas un būves
Līguma darbības termiņš - 01.01.2022 - 31.12.2034, Nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 12 (divpadsmit) gadiem, izvērtējot piedāvājumu.

Nomas piedāvājumus jāiesniedz saskaņā ar Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtību, kas pievienota zemāk (word un excel).

Piedāvājumus pretendenti var iesniegt līdz 2021. gada 20. oktobra plkst. 14.00 (ieskaitot), ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts probācijas dienests, Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV - 1019.

Darba laiks: pirmdiena 8:30 - 18:00; otrdiena - ceturtdiena plkst. 8.30 - 17.00, piektdiena 8:30 – 16:00.

Pretendentam, iesniedzot Objekta piedāvājumu personīgi, jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi un drošības pasākumi, kas saistīti ar Covid-19 saslimšanu un saslimšanas izplatību, kā arī pirms ierašanās tas ir jāsaskaņo ar Dienestu, sazinoties pat tālruni: +371 67021138 vai rakstot uz e-pastu: vpdtelpas@vpd.gov.lv.