Noslēgtie iepirkumu līgumi

Iepirkuma līgums par veselības apdrošināšanu 2018.gadā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle

Iepirkuma līgums par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām ar SIA „Info Serviss” 

Iepirkuma līgums par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām ar SIA „Impel Serviks” (1)

Iepirkuma līgums par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām ar SIA „Impel Serviks” (2)

Iepirkuma līgumi par degvielas piegādi Valsts probācijas dienestam 2017.gads

Iepirkuma līgums par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām Nr.9002-1-69/LIG2017/11/15

Iepirkuma līgumi par degvielas piegādi Valsts probācijas dienestam 

Iepirkuma līgums par veselības apdrošināšanu Nr. 9002-1-69/LIG2017/7/11 un Nr. LB1-3001-07-11-2017-60 

Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2017/6/10 Par klienta lietu mapju piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Nr.9002-1-69/LIG2016/52/56 par portatīvo mērierīču alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpā komplektu iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/15/56 par brīvprātīgo konferences īstenošanu viesnīcā „Mercure Hotel Riga"

Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/16/57 par iespēju izmantot viesnīcas (izmitināšanas), semināriem u.c. pasākumiem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu viesnīcā “Tallink Hotel Riga”

Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/14/55 par apmācību (konsultācijas) probācijas darbiniekiem par esošā RVN instrumenta pilnveidošanu sagatavošanu un novadīšanu”

Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/13/54 par projekta noslēguma konferences īstenošanu viesnīcā „Hotel Jūrmala Spa”

Iepirkuma līgums Nr. 9002-1-69/LIG2016/43/46  Par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr. 9002-1-69/LIG2016/41/44 Par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 30.maija Pakalpojuma līguma Nr.9028-11/6

Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 30.maija Pakalpojuma līguma Nr.9028-11/4

Iepirkuma līgums Nr. 9002-1-69/LIG2016/34/37 Par apmācību vadīšanas pakalpojumu iepirkums (lektoru iepirkums) Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr. 9002-1-69/LIG2016/31/31 un Nr. 9002-1-69/LIG2016/32/32 Par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām Vienošanās Nr 2 pie Iepirkuma liguma NR. 9002-1-69/LIG2016/32/32Vienošanās Nr.3  pie līguma pie Iepirkuma liguma NR. 9002-1-69/LIG2016/32/32 Vienošanās Nr.4  pie līguma pie Iepirkuma liguma NR. 9002-1-69/LIG2016/32/32 

Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/30/30 par pasta pakalpojumiem

Iepirkuma līgumi par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgumi par degvielas piegādi Valsts probācijas dienestam

Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/6/20 par informatīvi izglītojošās kampaņas “Elektroniskā uzraudzība” un “Brīvprātīgo piesaiste un atlase darba ar likumpārkāpumus izdarījušiem jauniešiem” radošā risinājuma izstrādi, to realizāciju, mediju plāna un publicitātes nodrošināšanu

Iepirkuma līgums par veselības apdrošināšanu

Iepirkuma līgums par  pētījuma “Elektroniskās uzraudzības pielietojuma izvērtējums” 

Iepirkuma līgums par  pētījuma “Pētījums par programmas likumpārkāpumus izdarījušiem jauniešiem ieviešanu, ieteikumi programmas pilnveidošanai” veikšanu

Iepirkuma līgums par  pētījuma “Pētījums par Krimināllikuma regulējumu attiecībā uz preventīvo uzraudzību un preventīvo aizturēšanu citās valstīs un Latvijas likumdošanas izpēte šajā kontekstā” veikšanu

Iepirkuma līgums par  PLUS pilnveidošanu un uzturēšanu

Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 9.jūlija Iepirkuma līguma Nr.9028-11/9

Vienošanās Nr.2 pie 2015.gada 18.februāra Iepirkuma līguma Nr.9028-11/1

Vienošanās Nr.3 pie 2015.gada 18.februāra Iepirkuma līguma Nr.9028-11/1

"Iepirkuma līgums par jaunu vai mazlietotu automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām" 9002/11-39 Pielikumi

Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 6.jūlijā noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.9028-11/8

“Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2014.gada 24.septembra Iepirkuma līgumā Nr.9028-11/9”

“Vienošanās Nr.3 par grozījumiem 2014.gada 30.maija pakalpojuma līgumā Nr. 9028 – 11/6”

Iepirkuma līgums Nr.9028-11/53 “Mobilo telefonu piegāde Valsts probācijas dienesta projektam Nr. LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)””

“Vienošanās par grozījumiem 2014.gada 30.maija pakalpojuma līgumā Nr. 9028 – 11/6”

Iepirkuma līgums Nr.9028-11/52 “Diktofonu piegāde Valsts probācijas dienesta projektam Nr. LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)””

Iepirkuma līgums Nr. 9028 – 11/19 “Par probācijas un ieslodzījuma vietu speciālistu apmācībām par Violence Riska Appraisal Guide-Revised (VRAG-R) ieviešanu un izmantošanu”

Vienošanās par grozījumiem 2014.gada 21.janvāra Iepirkuma līgumā Nr.9028-11/1

Iepirkuma līgums Nr.9028-11/11 “Apmācību vadīšanas pakalpojumu iepirkums (lektoru iepirkums) Valsts probācijas dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām”

Vienošanās Nr.1. pie Iepirkuma līguma Nr. 9002-11/22 “Par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/23 „Par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām"

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/22 Par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām"

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/21 „Par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām"

Iepirkuma līgums Nr.9028 11/9 „Servera piegāde”

Iepirkuma līgums Nr. 9028 11/8 „Sistēmas izveidošana probācijas klientu uzraudzībai sabiedrībā ar tehniskiem līdzekļiem”

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/16 ,,Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/17 ,,Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

Iepirkuma līgums Nr.9028 -11/3 „Apmācību vadīšanas pakalpojums – Semināra par elektronisko uzraudzību nodrošināšana

Iepirkuma līgums Nr.9002 -11/11 „Par lektoru pakalpojumu sniegšanu”

Iepirkuma līgums Nr.9002 -11/12 „Par lektoru pakalpojumu sniegšanu”

Iepirkuma līgums Nr.9028 -11/6 „Apmācību vadīšanas pakalpojums – Pārmaiņu vadība”

Iepirkuma līgums Nr.9028 -11/5 „Apmācību vadīšanas pakalpojums – Bērnu tiesību aizsardzība”

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/10 "Par veselības apdrošināšanu"

Iepirkuma līgums Nr.9002 - 11/9 "Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienestam"

Iepirkuma līgums Nr.9002 - 11/8 "Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienestam"

Iepirkuma līgums Nr.9002 - 11/7 "Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienestam"

Iepirkuma līgums Nr.9002 - 11/6 "Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienestam"

Iepirkuma līgums Nr.9028 – 11/10 par apmācību vadīšanas pakalpojumu sniegšanu

Iepirkuma līgums Nr.9028 – 11/2 par apmācību vadīšanas pakalpojumu sniegšanu

Iepirkuma līgums Nr.9028 – 11/1 par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu

Vienošanās pie 2015.gada 18.februārī noslēgtā Pakalpojuma līguma Nr. 9028 – 11/1

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/1 par mazlietotu automašīnu pilna sevrisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/9 par pasākumu norises un viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanu dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr.9028-11/8 par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju sniegšanu dienesta klientiem

Iepirkuma līgums pētījuma par jaunās alternatīvas izmantošanas iespējām: piemērošanas kritēriju definēšana veikšanai

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/4 par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/3 par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/2 par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/1 par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/52 par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu

Iepirkuma līgums Nr.8-13.07/1823/2013 par pasta pakalpojumiem (VPD reģ.nr. 9002-11/50)

Iepirkuma līgums par viesnīcu pakalpojumu sniegšanu Nr.9002-11/42)

Iepirkuma līgums par ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšanu dienestam un tā īstenotajiem projektiem

Iepirkuma līgums par viesnīcu pakalpojumu sniegšanu dienestam un tā īstenotajiem projektiem

Iepirkuma līgums par Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšanu

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/12 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/8 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/10 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/11 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr.9002–11/15 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta Saldus, Jūrmalas, Talsu teritoriālo struktūrvienību un Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiāles vajadzībām

Iepirkuma līgums Nr.9028-11/4 par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju (supervīziju) sniegšanu dienesta darbiniekiem.

Iepirkuma līgums Nr.9028-11/5 par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju (supervīziju) sniegšanu dienesta darbiniekiem.

Iepirkuma līgums Nr.9028-11/6 par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju sniegšanu dienesta klientiem.

Iepirkuma līgums Nr.9028-11/7 par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju sniegšanu dienesta klientiem.