Īpašumi

 

 

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra numurs

Platība

Lietošanas mērķis

Iznomātājs

Nomas maksas apmērs

(EUR par 1 m2

bez PVN)

Nomas līguma darbības termiņš

Bērzpils iela 5, Balvi 38010040280 149,00 m2 VPD Balvu teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana SIA "TAKO SD" 3,00 EUR bez PVN 01.04.2019. – 31.03.2031.
Lāčplēša iela 41, Daugavpils 05000014403002 366,00 m2 Lai nodrošinātu VPD Daugavpils teritoriālās struktūrvienības darbību Vitālijs Gorohovs EUR 3,05 bez PVN 01.06.2018 – 31.05.2028.

Muldavas iela 16,

Dobele

4001504

149,40 m2 Valsts probācijas dienesta Dobeles teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana SIA „I.R.NAMI”​

 

3,05 EUR/m2 (biroja telpas) 

1,80 EUR/m2 (koplietošanas telpas)

188,08 EUR/mēnesī (apsaimniekošanas maksa)

01.03.2018. -31.12. 2023.

Dārza iela 14A,

Bauska

4001504001

264,70 m2

Valsts probācijas dienesta Bauskas teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

SIA „Baltic Finanz –Invest”

1,60 LVL/m2

 

0,75 LVL/m2 par arhīva telpām.

Neskaitot PVN.

30.10.2013. -31.12. 2018.

Draudzības alejā 9

Jēkabpils

56010022121

197,5m2

Koplietošanas telpas:

67,2m2

Valsts probācijas dienesta Jēkabpils teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana SIA „NIKO-LOTO”

2,50 LVL/m2

 

1,70 LVL/m2 par Koplietošanas telpām.

Neskaitot PVN.

20.12.2013. -19.12. 2018.
 

Dobeles iela 62 a 

Jelgava

09000040390 211,3 m2

Valsts probācijas dienesta Jelgavas

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

SIA „Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde”

126m2x1,55

70,2m2X0,56

15,1m2x1,55

01.03.2005. -31.12. 2018.

Ventspils šoseja 32

Jūrmala

13005216605 132 m2

Valsts probācijas dienesta Jūrmalas

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

SIA „Jūrmalas Liedags” 5,9263 30.11.2005 - 31.12.2018

Gaismas iela 14

Aizkraukle

32015020260 193,8 m2

Valsts probācijas dienesta Aizkraukles

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

SIA „Aizkraukles sabiedrība” 2,85 05.07.2005 - 31.01.2018

Lielā ezera iela 6

Alūksne

36010213101 86,6 m2

Valsts probācijas dienesta Alūksnes

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana

Namīpašnieks

Heino Rābe

3,29 01.11.2006.- 31.12.2018.

Liepājas iela 5

Kuldīga
62010060034 164 m2

Valsts probācijas dienesta Alūksnes

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana
SIA „Pelikāns GS” 3,20

01.03.2007.-01.03.2027.

Muldavas iela 16

Dobele
46010032004

195,4

m2

Valsts probācijas dienesta Dobeles

teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana
SIA „I.R. NAMI”

3,13X71.2=222,86 EUR

2,35X65,3=153,46 EUR

,57X58,9=92,47 EUR
17.02.2010 - 28.02.2018 
Ābeļu iela 8, Gulbene 50015073629 184,40 m2 Lai nodrošinātu VPD Gulbenes teritoriālās struktūrvienības darbību SIA “Gulbenes nami” SIA “Nami un Serviss”

EUR 1,87 bez PVN (no 01.10.2018. – 30.09.2020)

EUR 3,65 bez PVN (no 01.10.2020 – 30.09.2030)

01.10.2018 – 30.09.2030.