Īpašumi

 

 

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra numurs

Platība

Lietošanas mērķis

Iznomātājs

Nomas maksas apmērs

(EUR par 1 m2

bez PVN)

Nomas līguma darbības termiņš

Saules iela 17, Madona 70010011536 152,90 m2 Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas darbības nodrošināšanai SIA "Specprojekts" 6,61 EUR/m2 29.01.2019. – 09.12.2031.
Pļavas iela 3A, Cēsis 42010052305002 181,19 m2 Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Cēsu nodaļas darbības nodrošināšanai SIA "Cēsu klēts" 4,25 EUR/m2 16.01.2020. – 31.12.2032.
Jaunā iela 2A, Limbaži 66010060049006 74,40  m2 Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Limbažu nodaļas darbības nodrošināšanai SIA "Limbažu siltums" 2,50 EUR/m2 01.01.2019. – 31.12.2020.
Pļavas iela 3A, Cēsis 42010052305002 180,30 m2 Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšanai SIA "Cēsu klēts" 2,50 EUR/m2 01.01.2019. – 31.12.2020.
Bērzpils iela 5, Balvi 38010040280 149,00 m2 VPD Balvu teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana SIA "TAKO SD" 3,00 EUR bez PVN 01.04.2019. – 31.03.2031.
Lāčplēša iela 41, Daugavpils 05000014403002 366,00 m2 Lai nodrošinātu VPD Daugavpils teritoriālās struktūrvienības darbību Vitālijs Gorohovs EUR 3,05 bez PVN 01.06.2018 – 31.05.2028.

Muldavas iela 16,

Dobele

46010032004

149,40 m2 Valsts probācijas dienesta Dobeles teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana SIA „I.R.NAMI”​

3,05 EUR/m2 (biroja telpas) 

1,80 EUR/m2 (koplietošanas telpas)

188,08 EUR/mēnesī (apsaimniekošanas maksa)

01.03.2018. -31.12. 2023.

Dārza iela 14A,

Bauska

4001504001

247,80 m2

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Bauskas nodaļas darbības nodrošināšanai

SIA „Baltic Finanz –Invest”

2,88 EUR/m2

01.01.2019. – 31.12.2030.

Draudzības alejā 9

Jēkabpils

56010022121

197,5m2

Koplietošanas telpas:

60,48 m2

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jēkabpils 1.nodaļas un Jēkabpils 2.nodaļas darbības nodrošināšanai SIA „NIKO-LOTO”

Biroja telpas: 5,00 EUR/m2

Koplietošanas telpas: 4,50 EUR/m2

20.12.2013. – 31.12.2019.
 

Dobeles iela 62 a 

Jelgava

09000040390 308,10 m2

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības un tās Jelgavas 1. un 2. nodaļas darbības nodrošināšanai

SIA „Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde”

Administratīvās telpas – 1,55 EUR/m2;

Koplietošanas un palīgtelpas – 1,0151 EUR/m2

01.03.2005. – 31.12.2019.

Ventspils šoseja 32

Jūrmala

13005216605 132 m2

Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšanai

SIA „Jūrmalas Liedags” 5,13 EUR/m2 30.11.2005. – 31.12.2019.

Gaismas iela 14

Aizkraukle

32015020260 193,8 m2

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas darbības nodrošināšanai

SIA „Aizkraukles sabiedrība” 3,45 EUR/m2 05.07.2005. – 31.12.2020.

Lielā ezera iela 6

Alūksne

36010213101 86,6 m2

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļas darbības nodrošināšanai

Larisa Rābe

3,33 EUR/m2 01.11.2006. – 31.12.2020.
             

Liepājas iela 5

Kuldīga
62010060034 162,8  m2

Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Kuldīgas nodaļas darbības nodrošināšanai

Gundars Sproģis 4,00 EUR/m2

01.03.2017. – 28.02.2022.

Ābeļu iela 8, Gulbene 50015073629 184,40 m2 Lai nodrošinātu VPD Gulbenes teritoriālās struktūrvienības darbību SIA “Gulbenes nami” SIA “Nami un Serviss”

EUR 1,87 bez PVN (no 01.10.2018. – 30.09.2020)

EUR 3,65 bez PVN (no 01.10.2020 – 30.09.2030)

01.10.2018 – 30.09.2030.
Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne 21005080902001 179.70 m2 Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības  Rēzeknes nodaļas datbības nodrošināšanai SIA "Rēzeknes nams" 588.79 mēnesī 01.07.2020-30.06.2024.
Liepājas iela 3D, Rīga 01000560010025 365,85 m2 Valsts probācijas dienesta Rīgas  Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšanai SIA"E6", SIA "Arna" 7 EUR/m2 01.07.2020.-30.06.2022..