VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTA DARBS COVID-19 LAIKĀ - Informācija par laika periodu 12.03.2020. – 09.06.2020.