Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība

Adrese: Meža iela 7, Valmiera, LV-4201

Tālrunis: 64233407

Fakss: 67021139

Epasts: vidzeme[at]vpd.gov.lv

Darba laiks    
P. 8.30 – 18.00  
O. 8.30 – 17.00  
T. 8.30 – 17.00 Pusdienu pārtraukums
C. 8.30 – 17.00 12:30-13:00
P. 8.30 – 16.00  
S. -  
S. -

 

Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība Vārds, Uzvārds Tālrunis Epasts
Reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītājs Monika Miglāne 64233405 Monika.Miglane[at]vpd.gov.lv
Vecakais referents - struktūrvienības vadītāja palīgs Zane Dille 64233407 Zane.Dille[at]vpd.gov.lv
Vecākais lietvedis Anita Kokenberga 64233408 Anita.Kokenberga[at]vpd.gov.lv

 

Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienības Madonas nodaļa

Adrese: Saules iela 17, Madona, LV-4801

Tālrunis: 64807360

Fakss: 67021139

Epasts: vidzeme[at]vpd.gov.lv

Madonas nodaļa Vārds, Uzvārds Tālrunis Epasts
Vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs Valda Buiķe 64807360 Valda.Buike[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Ilga Rutka 64807363 Ilga.Rutka[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Aivars Rubuls 64807363 Aivars.Rubuls[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Inese Veikša 64807365 Inese.Veiksa[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Dace Krastiņa 64807363 Dace.Krastina[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Ina Pavloviča 64807365 Ina.Pavlovica[at]vpd.gov.lv

 

Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļa

Adrese:

Lielā  ezera iela 6, Alūksne, LV-4301

Ābeļu  iela 8, Gulbene, LV-4401

Tālrunis: 64473666

Fakss: 67021139

Epasts: vidzeme[at]vpd.gov.lv

Alūksnes un Gulbenes nodaļa Vārds, Uzvārds Tālrunis Epasts
Vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs Ita Keiša 64473666 Ita.Keisa[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Anita Romānova 64307211 Anita.Romanova[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Inese Pura 64307207 Inese.Pura[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists (Gulbene) Ligita Ozoliņa  64497752 Ligita.Ozolina[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Līvija Bondareva 64307211 Livija.Bondareva[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists (Gulbene) Kristīne Rudzīte  64497750 Kristine.Rudzite[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists (Gulbene) Ieva Vītola  64497751 Ieva.Vitola[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists (Alūksne)      

 

Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienības Valkas nodaļa

Adrese: Rūjienas iela 3D, Valka, LV-4701

Tālrunis: 64725701

Fakss: 67021139

Epasts: vidzeme[at]vpd.gov.lv

Valkas nodaļa Vārds, Uzvārds Tālrunis Epasts
Vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs Guntis Albergs 64725701 Guntis.Albergs[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Gundega Krastiņa 64725702 Gundega.Krastina[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Gita Simule 64725697 Gita.Simule[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Sanita Jūga 64720464 Sanita.Juga[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Dana Mežale 64725696 Dana.Mezale[at]vpd.gov.lv

 

Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienības Limbažu nodaļa

Adrese: Cēsu iela 28, Limbaži, LV-4001

Tālrunis: 64023973

Fakss: 67021139

Epasts: vidzeme[at]vpd.gov.lv

Limbažu nodaļa Vārds, Uzvārds Tālrunis Epasts
Vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs Edīte Brīvule 64023973 Edite.Brivule[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Vita Miķelsone 64023979 Vita.Mikelsone[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Aija Liepa 64023974 Aija.Liepa[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Jolanta Rābante 64023979 Jolanta.Rabante[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Līga Holma 64023980 Liga.Holma@vpd.gov.lv

 

Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienības Cēsu nodaļa

Adrese: Pļavas iela 3a, Cēsis, LV-4101

Tālrunis: 64127750

Fakss: 67021139

Epasts: vidzeme[at]vpd.gov.lv

Cēsu nodaļa Vārds, Uzvārds Tālrunis Epasts
Vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs Jānis Zārdiņš 64127750 Janis.Zardins[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Indra Kļaviņa 64122751 Indra.Klavina[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Evita Jākobsone 64127752 Evita.Jakobsone[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Dace Arne 64127752 Dace.Arne[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Ilona Kudure 64122750 Ilona.Kudure[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Ieva Riekstiņa 64122754 Ieva.Riekstina[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Dzintars Balodis 64122752 Dzintars.Balodis[at]vpd.gov.lv

 

Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienības Valmieras nodaļa

Adrese: Meža iela 7, Valmiera, LV-4201

Tālrunis: 64233405

Fakss: 67021139

Epasts: vidzeme[at]vpd.gov.lv

Valmieras nodaļa Vārds, Uzvārds Tālrunis Epasts
Vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs Laura Pētersone 64220851 Laura.Petersone[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Iveta Reikmane 64233404 Iveta.Reikmane[at]vpd.gov.lv
Vecākais probācijas speciālists Andra Vītola 64220850 Andra.Vitola[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Kristīne Raudziņa 64233406 Kristine.Raudzina[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Arnis Pudāns 64233404 Arnis.Pudans[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Normunds Sāns 64233406 Normunds.Sans[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Larisa Rožnova 64233427 Larisa.Roznova[at]vpd.gov.lv
Probācijas speciālists Irita Lipiņa 64220852 Irita.Lipina[at]vpd.gov.lv

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: vpd[at]vpd.gov.lv