Publikācijas datums:
VPD 2018/1
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
Līguma termiņš
02.04.2019.
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss