Jaunumi
divi cilvēki nes atkritumu maisu un darba instrumentus

Šī gada pavasarī, Valsts probācijas dienesta 20. jubilejas gadā, probācijas speciālisti kopā ar probācijas klientiem, sadarbības partneriem un brīvprātīgajiem visā Latvijā dodas pie sabiedriskā darba devējiem, lai veiktu sabiedrisko darbu. Akcijas ietvaros tiek labiekārtotas teritorijas un telpas, kā arī paveikti citi sabiedrībai nozīmīgi darbi.  Akcija visā Latvijā notiks līdz 2023. gada jūlijam. Šī akcija ir iespēja visiem tās dalībniekiem dziļāk izprast gan profesionāļu, gan līdzcilvēku lomu, veidojot mūsu nākotnes sabiedrību. Tā ir iespēja uzzināt par iekļaujošas sabiedrības nozīmi to cilvēku dzīvēs, kuri kļūdījušies, savas kļūdas atzinuši un ir gatavi laboties.  

20. maijā no 10:00 līdz 15:00 akcija norisināsies Rīgā. Akcijā, probācijas speciālisti kopā ar probācijas klientiem, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem dosies pie Valsts probācijas dienesta sadarbības partnera sabiedriskā darba jomā – “Tautas palīdzības fonds” (Sabiedriskā labuma organizācija), lai palīdzētu teritorijas un iekštelpu sakopšanas un labiekārtošanas darbos Kundziņsalas skolā. Akcijā Kundziņsalas skolā piedalīsies arī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere. Kopumā akcijā Kundziņsalas skolā piedalīsies vairāk kā 80 dalībnieki.  

Līdz šim akcija notikusi jau 10 Latvijas pilsētās un tajās palīdzēts dažādos teritorijas un telpu labiekārtošanas darbos vairākiem Valsts probācijas dienesta sadarbības partneriem: biedrībai “Zvannenieku māja”, dendroloģiskajam parkam "Lazdukalns", biedrībai "Sporta komplekss Teperis”, Talsu novada krīžu centram, medību biedrībai "Zvārdes cauna", Rēzeknes dzīvnieku patversmei, Kuldīgas novada Zilā krusta filiālei Kabilē, biedrībai "Radi vidi pats”, Preiļu parka un muižas kompleksam, Eglaines pamatskolai. 

Akcijas norises laikā Kundziņsalas skolā 10:00 – 11:30 medijiem būs iespēja intervijām ar tieslietu ministri, Valsts probācijas dienesta vadītāju, probācijas speciālistiem, brīvprātīgajiem, probācijas klientiem un sabiedriskā darba devēju. 

Valsts probācijas dienests Latvijā  strādā jau 20 gadus un kopš 2005. gada organizē sabiedriskā darba izpildi. Šobrīd šis ir viens no visbiežāk piemērotajiem kriminālsodiem Latvijā. Ik gadu to piemēro vairāk nekā 7000 personām. Ar sabiedrisko darbu personas visbiežāk tiek sodītas  transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, zādzībām, krāpšanām un citiem mantiskiem noziegumiem. 

Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius uzsver, ka sabiedriskais darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru persona izcieš no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu. Tā ir iespēja personai atlīdzināt nodarīto sabiedrībai, turpinot strādāt pamatdarbā, maksājot nodokļus un rūpējoties par ģimeni. Persona sabiedriskā darba laikā apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nākotnē ļauj veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā, kā arī attur no jauno noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

Šobrīd Valsts probācijas dienests sadarbojas ar vairāk nekā 900 organizācijām sabiedriskā darba jomā visā Latvijā. Probācijas klientu darbs ir iespēja darba devējiem ietaupīt finanšu līdzekļus un novirzīt tos citu nozīmīgu darbu paveikšanai. Piemēram, sabiedriskā darba izpildes laikā probācijas klienti 2022. gadā strādāja 533 051 sabiedriskā darba stundas, kas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi darba devējiem vien 2022. gadā ļāva ietaupīt vismaz 1 541 589 eiro. Savukārt, aprēķinot sabiedriskajā darbā nostrādāto stundu skaitu par laiku kopš Valsts probācijas dienests organizē sabiedriskā darba izpildi - no 2005. gada līdz 2023. gadam, kopējais finanšu līdzekļu ietaupījumu apjoms pārsniedz piecpadsmit miljonus eiro.   

Par mediju iespējām, aicinām sazināties ar Valsts probācijas dienesta Sabiedrisko attiecību vadītāju Imantu Mozeru (e-pasts: Imants.Mozers@vpd.gov.lv, tālrunis: 28617319)