Jaunumi

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

- sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām izvērtēt institūciju sadarbību  probācijas jomā un vienoties par vienotu pieeju jautājumu risināšanā;

- izskatīt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju priekšlikumus institūciju sadarbības pilnveidošanai probācijas jomā;

- sniegt valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām informāciju un priekšlikumus par pasākumiem un resursiem, kas ir nepieciešami probācijas klientu veiksmīgai sociālai integrācijai vietējā kopienā vai institūciju sadarbības veicināšanai;

- nodrošināt informatīvo saikni starp valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un dienestu institūciju sadarbības veicināšanai.

  Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvās padomes sēde notiks 2023. gada 5.jūnijā  no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:00, Liepājā, Graudu ielā 50, 4. stāva konferenču zālē.

Sēdes ietvaros tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

- Valsts probācijas dienesta 2022. gada darbības rezultāti, aktualitātes;

- Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis bērniem, probācijas novērošana;

- Konsultatīvās padomes apakšpadomes.

    Par iespēju piedalīties Valsts probācijas dienesta Kurzemes teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvās padomes sēdē, aicinām sazināties ar Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienību zvanot uz +371 29378224.