Jaunumi

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

- sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām izvērtēt institūciju sadarbību  probācijas jomā un vienoties par vienotu pieeju jautājumu risināšanā;

- izskatīt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju priekšlikumus institūciju sadarbības pilnveidošanai probācijas jomā;

- sniegt valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām informāciju un priekšlikumus par pasākumiem un resursiem, kas ir nepieciešami probācijas klientu veiksmīgai sociālai integrācijai vietējā kopienā vai institūciju sadarbības veicināšanai;

- nodrošināt informatīvo saikni starp valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un dienestu institūciju sadarbības veicināšanai.

Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvās padomes sēde notiks 2023. gada 8. jūnijā  no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:30, Valmierā, Meža ielā 7, 1. stāva konferenču zālē.

Sēdes ietvaros tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

1) Valsts probācijas dienesta aktualitātes Dienestam noteikto funkciju īstenošanā;

2) Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis bērniem, probācijas novērošana;

3) Taisnīguma atjaunošanas pieejas īstenošana darbā ar klientiem;

4) Konsultatīvās padomes apakšpadomes.

 Par iespēju piedalīties Valsts probācijas dienesta Vidzemes teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvās padomes sēdē, aicinām sazināties ar Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienību rakstot uz vidzeme@vpd.gov.lv, vai zvanot uz tālr. +371 28733642.