Jaunumi
papīra statistikas rimbulis

2023. gada augustā Valsts probācijas dienests strādāja ar 6602 klientiem, no kuriem 86% bija vīrieši, 14% - sievietes, savukārt 21% bija bērni un jaunieši (14% – 11 – 17 gadu vecumā un 86% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2023. gada augustā bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3476 – Sabiedriskais darbs 
 • 2815 – Uzraudzība  
 • 222 – Izlīgums 
 • 71 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 11 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 
 • 7 – Probācijas novērošana  (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 

Sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 50 215 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2023. gada jaugustā darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 169 356 eiro. 2023. gada augustā 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.   

Izmaiņas normatīvajos aktos:

 

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (probācijas klienti, ar kuriem darbs uzsākts 2022. gadā) 

 • 12% - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180.pants) 
 • 11% - Transporta līdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262.pants) 
 • 11% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253 (1) pants) 
 • 6% - Zādzība (Krimināllikuma 175.pants) 
 • 5% - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants) 
 • 55% - Citi