Jaunumi

Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

1) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām izvērtēt institūciju sadarbību  probācijas jomā un vienoties par vienotu pieeju jautājumu risināšanā;

2) izskatīt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju priekšlikumus institūciju sadarbības pilnveidošanai probācijas jomā;

3) sniegt valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām informāciju un priekšlikumus par pasākumiem un resursiem, kas ir nepieciešami probācijas klientu veiksmīgai sociālai integrācijai vietējā kopienā vai institūciju sadarbības veicināšanai;

4) nodrošināt informatīvo saikni starp valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un dienestu institūciju sadarbības veicināšanai.

  Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvās padomes sēde notiks 2023. gada 28.jūnijā  no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00, Jelgavā, Lielā ielā 3A, 1. stāva konferenču zālē.

Sēdes ietvaros tiks izskatīti šādi jautājumi:

- Valsts probācijas dienesta 2022. gada darbības rezultāti, aktualitātes;

- Starpinstitūciju sadarbības modelis, probācijas novērošana;

- Konsultatīvās padomes apakšpadomes izveidošana.

    Par iespēju piedalīties Valsts probācijas dienesta Zemgales teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvās padomes sēdē, aicinām sazināties ar Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālo struktūrvienību rakstot uz e-pastu: zemgale@vpd.gov.lv, vai  zvanot uz tālr..Nr. +371 28631220.