Jaunumi
Cilvēki sanāksmē pie galda abstrakti

Lai sekmētu institūciju optimālu sadarbību vienotas politikas īstenošanā probācijas jomā, Valsts probācijas dienests (VPD) rīko Konsultatīvās padomes sēdes.

VPD Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

1) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām izvērtēt institūciju sadarbību probācijas jomā un vienoties par vienotu pieeju jautājumu risināšanā;

2) izskatīt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju priekšlikumus institūciju sadarbības pilnveidošanai probācijas jomā;

3) sniegt valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām informāciju un priekšlikumus par pasākumiem un resursiem, kas ir nepieciešami probācijas klientu veiksmīgai sociālai integrācijai vietējā kopienā vai institūciju sadarbības veicināšanai;

4) nodrošināt informatīvo saikni starp valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un Dienestu institūciju sadarbības veicināšanai.


2024. gada 28. martā, no pulksten 09.30 līdz pulksten 13.30, VPD telpās Valērijas Seiles ielā 9-1 notiks VPD Konsultatīvās padomes sēde. Tās laikā plānots izskatīt šādus jautājums:

1. Par 2023. gada rādītājiem darbā ar probācijas klientiem.
2. Par probācijas programmu “AUTOkontrole” darbam ar personām, kuras vadījušas transportlīdzekli alkohola ietekmē.
3. Ieskats par ESF projekta 4.3.4.6. “Atbalsts probācijas klientu resocializācijā” virzieniem.

Par iespēju piedalīties VPD Konsultatīvās padomes sēdē, aicinām sazināties ar VPD rakstot uz pasts@vpd.gov.lv, vai zvanot uz +371 28613531.