Jaunumi

Ņemot vērā dienesta nepieciešamību īstenot iepirkuma procedūru "Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšana", Valsts probācijas dienests (dienests) aicina pieteikties speciālistu.

Dienests aicina pieteikties speciālistu, kurš nodrošinās:

  1. iepirkuma tehniskās specifikācijas pārskatīšanu, sniedzot priekšlikumus piedāvājumu izvēles kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – punktu piešķiršanas īpatsvaram;
  2. atbilžu projektu sagatavošanu uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem;
  3. atzinuma sniegšanu par pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām;
  4. konsultāciju sniegšanu minētā iepirkuma ietvaros;
  5. dalību Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijā, ja tas būs nepieciešams.

Speciālista piesaiste paredzēta, sākot ar 2021. gada 25. janvāri līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai, paredzot uzņēmuma līguma noslēgšanu par noteikta darba izpildi, atbilstoši iepriekš uzskaitītajam. Ar dienesta līdz šim izsludinātajām iepirkuma procedūrām nodarbināto veselības apdrošināšanas jomā iespējams iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2021. gada 22. janvāra plkst. 15:00, iesniedzot aprakstu par prasībās izvirzīto pienākumu īstenošanu un nosakot maksu, ietverot visus nodokļus un nodevas, izņemot darba devēja veicamo nodokļu nomaksu, parkādu minētā darba izpilde tiks nodrošināta.

Pieteikumu aicinām nosūtīt iepriekš minētajā termiņā aicinām nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@vpd.gov.lv, jautājumu gadījumā sazināties ar dienesta Juridiskā departamenta juriskonsultu Eduardu Teifurovu, tālr. 27897910 vai e-pasts: Eduards.Teifurovs@vpd.gov.lv.