Jaunumi
Roka uzsien iedvesmojošas draudzības lentīties cita cilvēka rokai

Ja Tu esi sociāli atbildīgs un aktīvs sabiedrības pārstāvis, vēlies piedalīties atkārtotu likumpārkāpumu novēršanā, sniedzot atbalstu likumpārkāpējiem sociālo jautājumu risināšanā, un brīvā laika pavadīšanā, aicinām Tevi pieteikties brīvprātīgajam darbam Valsts probācijas dienestā.  

Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā, tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā.  

Atbilstoši savām interesēm Tu vari pieteikties par brīvprātīgo vienā vai vairākās jomās:  

  • Izlīguma procesa starpnieks  

Sertificēts brīvprātīgā darba veicējs, kas ir apguvis izlīguma procesa sarunu vadīšanu starp cietušo un cilvēku, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu. Šis brīvprātīgais darba veicējs ar mediācijas metodi palīdz iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu konflikta risinājumu.  

Plašāka informācija un pietikšanās: https://www.vpd.gov.lv/lv/izliguma-procesa-starpnieki   

  • Līdzgaitnieks  

Sniedz individuālu atbalstu probācijas klientam. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties, lietderīgi pavadot brīvo laiku, un savstarpēji sadarbojoties kopīgi izvirzītu mērķu sasniegšanai.    

Plašāka informācija un pietikšanās: https://www.vpd.gov.lv/lv/lidzgaitnieciba   

  • Atbildīguma un atbalsta apļu brīvprātīgais  

Brīvprātīgo grupas biedrs sadarbojas ar probācijas klientu, kurš izdarījis noziegumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Kopā ar pārējiem grupas biedriem brīvprātīgais var mazināt probācijas klienta izolētības sajūtu, palīdzēt viņam risināt dažādas ikdienas problēmas un iemācīt uzņemties atbildību par savu rīcību.    

Plašāka informācija un pietikšanās: https://www.vpd.gov.lv/lv/atbalsta-un-atbildiguma-apli   

Ieguvumi kļūstot par Valsts probācijas dienesta brīvprātīgo:  

  • Tu apgūsi  mācību programmu, kas būs aizraujošs sevis izzināšanas, praktisko zināšanu, un komunikācijas prasmju uzlabošanas piedzīvojums, kas noderēs Tev arī ārpus brīvprātīgā darba veicēja uzdevumu īstenošanas.  

  • Visi izdevumi, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu, tiek kompensēti saskaņā ar valsts likumiem un Ministru kabineta noteikumiem!  

  • Tavs laiks tiks cienīts— neatkarīgi no ieguldītā laika, Tavs darbs tiks novērtēts un no Tevis netiks prasīts veltīt vairāk laika nekā Tu šobrīd vari atļauties. Arī pāris stundas nedēļā ir nozīmīgas!  

  • Neatkarīgi no izvēlētās brīvprātīgā darba jomas Tu iegūsi jaunas zināšanas, paziņas, vērtīgu pieredzi un gandarījumu par paveikto!  

  • Kļūstot par dienesta brīvprātīgo Tu palīdzēsi cilvēkiem integrēties sabiedrībā un tādejādi iestāties par tās drošību!  

Ja Tev rodas papildus jautājumi, aicinām sazināties ar mums rakstot uz ta@vpd.gov.lv