Jaunumi
Grāmatas fotogrāfija

Šogad akadēmiskās literatūras izdevējs Springer Nature laidis klajā apjomīgu rokasgrāmatu, kas veltīta dažādu valstu rehabilitācijas praksēm un kriminālās justīcijas sistēmu izzināšanai. Grāmatas redaktori ir pasaulē atzīti krimināltiesību speciālisti prof. Moriss  Vanstons un Dr. Filips Prīstlijs. Rokasgrāmata ir sešdesmit autoru rakstu krājums. Katrā rakstā tiek aplūkota krimināltiesību sistēma un likumpārkāpēju rehabilitācija kādā no 36 pasaules valstīm vai valstu jurisdikcijām. Šī rokasgrāmata publicētā Pelgreiva Makmillana izdevniecības sērijā (Palgrave Macmillan), un piedāvā lasītājiem līdz šim vēl nebijušu apkopojumu par dažādu valstu pieredzi, izvērtējot un izvēloties efektīvākos veidus likumpārkāpumus izdarījušu cilvēku integrācijai sabiedrībā.  

Latvijai veltītās grāmatas sadaļas autori ir Valsts probācijas dienesta eksperti Dr.sc.soc. Anvars Zavackis un Jānis Nicmanis. Viņu raksts sniedz plašu ieskatu Latvijas sabiedrības sociālajā kontekstā, fokusējas uz notiesāto rehabilitācijas sistēmas izveidi un attīstību Valsts probācijas dienestā.  

A.Zavackis

Rakstot šo grāmatas sadaļu vēlējāmies parādīt mūsu pieredzi darbā ar notiesātām personām. Sadaļā par Latviju ir sniegts vēsturisks pārskats par notiesāto rehabilitācijas pirmsākumiem un attīstību, raksturotas politikas un prakses, kā arī teorētiskie modeļi, kas balsta notiesāto rehabilitācijas darbu. Recidīva riska vadībā fokusētas pieejas, atjaunojošā taisnīguma principos balstītas rehabilitācijas prakses, kopienas iesaiste notiesāto rehabilitācijā - šie ir tikai daži no grāmatas sadaļā par Latviju aplūkotiem jautājumiem, parādot gan kopīgo ar citu valstu notiesāto rehabilitācijas modeļiem, gan atklājot Latvijas unikālo pieredzi. 

J.Nicmanis

Latvijas pieredze kriminālsodu sistēmas attīstībā ir guvusi atzinību gan Eiropā, gan citviet pasaulē. Šodien Valsts probācijas dienests ar savām zināšanām palīdz stiprināt citu valstu probācijas dienestu kapacitāti. Šī rokasgrāmata ļauj mūsu būvēto sistēmu aplūkot visas pasaules kontekstā, kur tā ir redzama kā viens no mūsu valsts, mūsu demokrātijas sasniegumiem. Šī grāmata ir izcils resurss ikvienam, kurš interesējas par pasaules valstu praksēm notiesāto resocializācijā un vēlas izprast Latvijas kriminālsodu sistēmas vietu pasaules kopienā. 

Saite uz izdevniecības datiem par grāmatu: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-14375-5