Jaunumi
sieviete rokās tur divas lapas ar statistikas vizualizācijām

2024. gada aprīlī Valsts probācijas dienests (VPD) strādāja ar 6510 klientiem, no kuriem 86% bija vīrieši, 14% - sievietes, savukārt 23% bija bērni un jaunieši (19% – 11 – 17 gadu vecumā un 81% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2024. gada aprīlī bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3095 – Sabiedriskais darbs 
 • 2955 – Uzraudzība  
 • 313 – Izlīgums 
 • 114 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 14 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 
 • 19 – Probācijas novērošana  (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 

Aprīlī sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 48 865 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2024. gada aprīlī darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 194 464 eiro. 2024. gada martā 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.   

Izmaiņas normatīvajos aktos:

 

2024. gada 18. aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 241 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, kas aizstāj līdzšinējos Ministru kabineta noteikumus Nr. 173 un, kas ietver regulējumu sabiedriskā darba devēju un VPD brīvprātīgo apmācībai bērnu tiesību aizsardzības jomā, līdz ar to VPD varēs organizēt nepieciešamās mācības bērnu tiesību aizsardzības jautājumos darba devējiem, kuri nodrošina kriminālsoda vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi, un viņu darbiniekiem vai brīvprātīgā darba veicējiem.

Šie noteikumi paredz, ka sabiedriskā darba devējs vai brīvprātīgā darba veicējs ik pēc diviem gadiem piedalās VPD organizētās bezmaksas mācībās, lai apgūtu speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. VPD šo mācību programmu saskaņo ar Bērnu aizsardzības centru un šādu mācību apjoms nav mazāks par astoņām akadēmiskajām stundām (nodarbības klātienē vai attālināti).

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (probācijas klienti, ar kuriem darbs uzsākts 2023. gadā):

 • 18 % - Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262. pants)
 • 14 % - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180. pants)
 • 7% - zādzība (Krimināllikuma 175.pants)
 • 7% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253.1 pants)
 • 4 %  - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants)
 • 45% - Citi