Jaunumi
Baltijas valstu probācijas dienestu delegācijas

Š.g. 3. augustā Valsts probācijas dienestu (VPD) apmeklēja Igaunijas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu departamenta un Lietuvas Probācijas dienesta amatpersonu delegācijas. Vizītes ietvaros tiekoties ar VPD vadītāju Imantu Jurevičius Igaunijas delegāciju pārstāvēja Rait Kuuse (Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu departamenta ģenerālsekretāra vietnieks), savukārt Lietuvas delegāciju pārstāvēja Romas Ostanavičius (Lietuvas probācijas dienesta vadītājs). 

Visu trīs Baltijas valstu kolēģu tikšanās mērķis Rīgā bija pārrunāt nākotnes sadarbības prioritātes probācijas jomā un vienoties par nozīmīgākajām aktivitātēm, kas tiks iekļautas trīspusējā sadarbības memorandā, ko paredzēts noslēgt starp visu trīs Baltijas valstu probācijas dienestiem. Kā nozīmīgākās sadarbības jomas tika apstiprinātas: personāla mācības un kvalifikācijas celšana, sadarbība pētniecības jomā, probācijas programmu izstrāde un pilnveide, informācijas tehnoloģiju izmantošanas attīstība, kā arī sadarbība starptautiskos projektos.  

Vizītes ietvaros VPD ārvalstu kolēģi tika iepazīstināti ar dienesta lomu kriminālsodu izpildē, kā arī plaši tika skaidrotas dienesta funkcijas un sadarbība ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Viesi tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm VPD darbā un nākotnes plāniem un izaicinājumiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta VPD pieredzei un atziņām darbā ar jauniešiem.