Jaunumi
Imants Mozers, Jochum Wilderman, Koen Goei uzstājas konferencē

No 11. līdz 13. oktobrim Čehijā norisinājās Eiropas probācijas konfederācijas (CEP) rīkotā konference “Atjaunojot “normalitāti”: pagātnes atblāzma nākotnē”. 

Šīs konferences mērķis ir atspoguļot sabiedrības, probācijas dienestu, tieslietu jomas un kriminālsodu izpildes iestāžu sadarbību visā Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot probācijas jomai Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Šī konference iezīmēja ceļu no pagātnes uz nākotni, atgādināja pagātnes izaicinājumus un sniedza iespēju spriest par nākotnes uzdevumiem.

Sabiedrības izpratnei par probācijas misiju un lomu sabiedrības drošības nodrošināšanā ir liela nozīme. Par to, kā veiksmīgi informēt sabiedrību par probācijas darbu, prezentācijā skaidroja Valsts probācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītājs Imants Mozers. Viņš uzstājās kopā ar Koen Goei un Jochum Wilderman, kolēģiem no Nīderlandes, ar kuriem kopā pēdējo trīs gadu laikā bija strādājis pie sabiedrisko attiecību kapacitātes stiprināšanas Ukrainas un Serbijas probācijas dienestos.

Valsts probācijas dienestu konferencē pārstāvēja arī Resocializācijas departamenta vadītāja Ieva Sviķe un Resocializācijas departamenta vadošā eksperte Aleksandra Kerna.