Jaunumi
attels

2020.gada 11.augustā Cēsīs, Pļavas ielā 3a notika Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona struktūrvienības (VPD VR TSV) Cēsu nodaļas telpu svinīgais atklāšanas pasākums.

Ar probācijas klientiem VPD VR TSV Cēsu nodaļā, Pļavas ielā 3a probācijas speciālisti strādā jau vairāk kā 10 gadus. Taču no 11.augusta, lai gan nodaļas adrese paliek tā pati, nodaļas telpas tiek mainītas uz modernizētam un probācijas jomas darba specifikai atbilstošām telpām. Uzlabojumi pozitīvi ietekmēs gan probācijas klientu pieredzi apmeklējot nodaļu, gan probācijas speciālistu ikdienu strādājot sabiedrības drošības uzlabošanai.

attels

"Jaunās telpas sniegs mums iespēju strādāt probācijas darba specifikai piemērotākās telpās. Telpas ir veidotas atbilstoši droša biroja standartam, kas nozīme, ka darbiniekiem, tiekoties ar probācijas klientiem, darba vide būs drošāka, kā arī tiks nodrošināts privātums, kas veicinās probācijas speciālista un klienta savstarpējo sadarbību. Jaunās telpas un aprīkojums ir nozimīgs ieguldījums mūsu nodaļas kolektīva darba efektivitātes paaugstināšanā un labizjūtas veicināšanā. Turklāt visi šie ieguvumi atļauj mums palikt tajā pat adresē." norāda VPD VR TSV Cēsu nodaļas vadošais probācijas speciālists- nodaļas vadītājs Jānis Zārdiņš.

VPD VR TSV Cēsu nodaļas telpas pilsētā atrodas darbam stratēģiski nozīmīgā vietā, kas ļauj darbiniekiem vien dažu minūšu gājiena laikā nokļūt pie sadarbības partneriem, savukārt probācijas klientiem ierasties uz tikšanos ar vairākiem sabiedriskā transporta veidiem.

attels

Atklāšanas pasākumā piedalījās Cēsu novada mērs Jānis Rozenbergs, Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesneši Lauris Šņepsts un Līga Ašitoka, Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs, Cēsu rajona prokuratūras virsprokures pienākumu izpildītāja Ingrīda Andersone, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes, Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem priekšnieks Andris Pāže, Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Krēsliņa, SIA “Cēsu klēts” valdes priekšsēdētājs Gundars Dilba (telpu īpašnieki).

Foto: Sanda Bogomazova